Tanken bag Læger Formidler

Læger Formidler er en frivillig forening, der er grundlagt og drevet af læger, der ønsker at udbrede større forståelse omkring sygdom og sundhed.

I en travl hverdag som læge, er der ikke altid tid til uddybende forklaringer og til at skabe større forståelse omkring sundhed og sygdom. Samtidig bugner internettet med misinformation og halve sandheder, og det er ikke så underligt, at mange bliver i tvivl om, hvad der er op og ned. Vi har derfor valgt at skabe et forum hvor vi kan formidle viden om sygdom og sundhed i et let forståeligt format til alle, der er interesserede. Dette gør vi ved at søsætte forskellige formidlingsprojekter, hvoraf projekt Trygge Forældre er det første. Samtidig er vi aktive på twitter og i medierne, hvor vi sætter fokus på (bevidst eller ubevidst) vildledning om sundhed og sygdom på nettet. Læs mere i Ugeskrift For Læger, der d. 13. august ’18 bragte en artikel om vores arbejde.

Foreningen Læger Formidler blev grundlagt i sommeren 2016 af tre yngre læger og foreningen er siden da langsomt vokset, og flere med interesse for sundhedsformidling er kommet til. Alt arbejde i Læger Formidler er ulønnet og baserer sig på engagement, fagligt drive og ikke mindst hygge og humor. Vi har grundlagt foreningen, fordi vi elsker undervisning, sygdomsforebyggelse og formidling. Mange af os har travlt med karriere og børn, men nyder arbejdet i gruppen og ser det som et afbræk fra hverdagen.

Vi arbejder lige nu på højtryk for at videreudvikle konceptet, og vi glæder os til at dele det med jer, når det er klar. Alle vores følgere på de sociale medier og deres engagement, er det der driver vores arbejde. Vi er glade for alle de kommentarer og inputs vi får. Du kan også være med til at forme fremtidige projekter ved at følge os på de sociale medier og holde dig opdateret.

Støtte og samarbejdspartnere

Læger Formidler har ingen kommercielle interesser, men har modtaget økonomisk støtte fra Brødrene Hartmanns Fond og Familien Hede Nielsens Fond. Læger Formidler har derudover samarbejdet med Redmitbarn.dk og Børneulykkesfonden omkring enkelte podcastepisoder.

Udtalelser

“Jeg har i forbindelse med interviews samarbejdet med flere af de yngre læger, som står for ”Læger formidler”. Det er mit indtryk, at de formår at kombinere en professionel brug af moderne medieformidling med en basal forståelse for informationsøgende småbarnsfamiliers forvirring, når de farer vild i de meget omfattende tilbud i den digitale verden. … Formidling af småbarnsforældre i, hvorledes de bedst vurderer og håndterer deres syge barn, ligger fint i tråd med Dansk Pædiatrisk Selskabs ønske om at skabe kvalificerede og ansvarstagende forældre.”

Anders Pærregård, Overlæge, Dr. Med., Børneafdelingen Hvidovre Hospital 

”I den her tid, hvor der findes så meget misinformation og decideret sundhedsskadelige oplysninger på de sociale medier, kan vi kun hilse det velkomment, når folk med faglighed og indsigt i det sundhedsfaglige
støtter op om opgaven med at formidle brugbar viden og saglig information om sundhedsrelaterede emner. Den bane er virkelig stor, og der er sagtens plads til flere”

Tina Gustavsen, pressechef i Sundhedsstyrelsen. Udtalt til Ugeskrift for Læger

”Vi har at gøre med et ægte pioneråndsprojekt, og deres popularitet er beviset på, at projektet er en god idé. Læger Formidler udfylder en funktion, der har manglet, og jeg håber, at konceptet vokser og bliver mere solidt og permanent i fremtiden”

Henrik Ullum, Formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Udtalt til Ugeskrift for Læger

“Læger Formidler er et aldeles storartet podcast projekt, som altruistisk unge læger udvikler. Et sted hvor forældre kan få meget grundig, dybdegående og troværdig viden om alle mulige børnesygdomme. Stor respekt for dem!”

Hans Bisgaard, Overlæge, Professor i børnesygdomme, COPSAC

“Lægerformidler.dk er formidling af målrettet faktabaseret viden på tidssvarende platforme. Det er et godt værn mod den tsunami af mis- og fejlinformation, som fylder de selvsamme platforme.”

Tim Kristensen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital

Ansigterne bag Læger Formidler

Styregruppen

Laura Kverneland
Medstifter og sundhedsformidler

Oprindelig fra Tyskland. Læge siden 2014. Erfaring inden for børn, voksne og ældre. Mor til lille Gabriel på 1,5 år.

Ida Donkin
Presseansvarlig og sundhedsformidler

Læge og PhD. Ansat som reservelæge på gynækologisk afdeling/fødeafdelingen Nordsjællands Hospital, men for tiden på barsel med barn nummer 2.

Ida Biering-Sørensen
Medstifter og sundhedsformidler

Læge siden 2015. Lægeerfaring inden for børn, voksne og ældre. Har to drenge, og aktuelt på barsel med den mindste.  

Anna Grynnerup
Medstifter og sundhedsformidler

Har arbejdet som læge siden 2014 og har sideløbende arbejdet med sundhedsoplysning i Danmark og i Grønland. Forsker aktuelt i kvindelig fertilitet på Hvidovre Hospital. Har to små krudtugler, Lily og Ella

Bidrager med fagligt indhold

Trine Witzner Hessel
Sundhedsformidler

Læge siden 2015, primært med interesse og lægeerfaring inden for børn og unge inkl. fra forskning samt ophold på børnehospitaler i Cambodia, Tanzania og Boston. Er derudover vild med rejser, sommerhus, organisering, renovering og innovation! Er mor til to små drenge.

Marianne Lindblad
Sundhedsformidler

Har arbejdet som læge siden 2014. Arbejder på en børneafdeling, men har bred erfaring fra akutafdeling, almen praksis og medicinsk afdeling. Er gift med Thomas og har en lille datter på 1 år. Elsker god mad, rejser, naturoplevelser og at være kreativ.

Arbejder på fremtidige projekter og andet

Nynne Sørgaard
Tilrettelægger og sundhedsformidler

Skal stå for produktionen af de nytilkommende projekters podcasts. Videnskabsjournalist, naturformidler og cand.scient. i humanbiologi. Har tidligere været vært og tilrettelægger på videnskabs- og naturprogrammer på P1, og arbejder nu med kommunikation i Nationalpark Skjoldungernes Land. Har to seje piger fra 2015 og 2017.

Anne-Sophie Homøe
Sundhedsformidler

Arbejder som læge og har siden studiet været dybt engageret i sundheds- og seksualoplysning i Danmark og i Grønland – foruden arbejde med seksuelle (kvinde)rettigheder.

Malene Nøhr Demant
Sundhedsformidler

Læge siden 2013. Skriver ph.d. om mellemørebetændelse hos grønlandske børn. Mor til to og selvlært kaos-dirigent i det skønne puslespil at få hverdagen i en børnefamilie til at gå op.

Julie Falkenberg Petersen
Sundhedsformidler

Læge siden 2015. Ansat på Køge Sygehus, medicinsk afdeling. Erfaring fra almen praksis og intern medicin. Bor i København og på barsel med første barn.

Mads Langager Larsen
Sundhedsformidler

Læge siden 2015. Ansat på fødeafdelingen på Rigshospitalet. Min faglige interesse er især indenfor gravide og fødende. Gift og har en lille datter, Alice.

Jesper Friis Petersen
Sundhedsformidler
Læge siden 2013 nu PhD studerende ved Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet omhandlende graviditet og graviditetstab. Klinisk erfaring med fertilitet, gynækologi og obstetrik i Danmark og Norge. Gift med sygeplejerske Maren og far til Alfred
 

Bidrager med so-me, hjemmeside og illustrationer

Matilde van Haun

Lægestuderende på bachelordelen. For nuværende i gang med at skrive bachelor i thoraxkirurgi. Fritiden bruges på at spille golf og løbe med Sparta.

Anna Lando Talbot

Begynder på kandidatdelen af lægestudiet til efteråret. Udover venner og familie, bruger jeg min fritid på strikning og alverdens små kreative projekter.

Debbie Norring-Agerskov
Sundhedsformidler

Læge siden 2015 med stor interesse inden for sundhedsformidling. Forsker aktuelt i hoftebrud hos ældre mennesker. Mor til Kamma på 1,5 år.