Læger Formidler
Du læser lige nu

Gulsot hos nyfødte

3
Trygge Forældre Infoblog

Gulsot hos nyfødte

Når babyer er gule

Over halvdelen af alle nyfødte bliver gule i huden, dvs. får gulsot, også kaldet ikterus.  For langt de fleste tilfælde, er der tale om en harmløs tilstand kaldet fysiologisk gulsot, som ikke kræver nogen form for behandling. Tilstanden kaldes fysiologisk, fordi, det er en normal tilstand, som ikke skyldes sygdom.

Fysiologisk gulsot opstår typisk på 2. el 3. levedøgn. Gulsot opstår fordi børn fødes med et meget stort antal røde blodlegemer, som nedbrydes hurtigere end de ”voksne” røde blodlegemer. Nedbrydningsproduktet ”bilirubin” skal via leveren transporteres med galden ud af kroppen, men fordi den nyfødte lever er umoden, kan den ikke altid følge med, og så aflejres der bilirubin i huden. Bilirubin er et gult farvestof, og derfor bliver børnene gule og kan se lidt solbrune ud.

Gulfarvningen kan ”forværres” af amning, fordi der i modermælken findes et enzym, som kan fremkalde gulsot. Du skal ikke afbryde amningen, men blot fortsætte som hidtil. Den gule farve vil over uger aftage og til sidst forsvinde.

Skal barnet ses af en læge?

Gulsot som opstår i første levedøgn kan skyldes Rhesus-uforligelighed i blodet eller infektion hos barnet, og derfor skal et barn, som bliver gult indenfor de første 24 timer efter fødslen altid ses af læge. Rhesus-uforligelighed kan ubehandlet give varig hjerneskade, og en infektion skal selvfølgeligt behandles straks.

Desuden skal gulsot som vedvarer efter 2. leveuge undersøges med blodprøve. Her kan en infektion igen være årsag, ofte fra urinvejene, og denne skal i så fald behandles, men det kan også i meget sjældne tilfælde skyldes leverbetændelse eller en medfødt misdannelse i galdevejene. Læg mærke til om afføringen er bleg og urinen mørk, da dette kan være tegn på sygdom i lever og galdegange.

Symptomer

Gulfarvningen starter i ansigtet og breder sig ned på kroppen, arme og ben. Ofte bliver det hvide i øjnene også gulfarvet. Gulfarvningen ses tydeligst hvis du forsigtigt trykker på huden over brystbenet i 5 sekunder. Når du slipper, ses huden gul og får langsomt samme farve som omkringliggende hud igen. Børnene er oftest upåvirkede, men et barn, som bliver sløvt, ikke vil spise, gylper meget eller virker besværet med vejrtrækningen skal ses af læge.

Bilirubininholdet kan måles med en blodprøve, som bestemmer, om der er behov for behandling.

Hvordan behandler man gulsot?

Gulsot behandles med blåt lys, som når det rammer huden danner en kemisk reaktion, som gør bilirubin vandopløseligt, så det kan udskilles med urinen. Behandlingen har ingen bivirkninger fraset, at barnet ikke kan ligge hud mor hud hos mor og amningen besværliggøres. Det er vigtigt, at barnet ammes og får væske nok, da væskemangel kan forværre tilstanden. Under lysbehandling er barnet indlagt, og personalet på børneafdelingen er eksperter i at vejlede i dette.

Skal du være bekymret?

Gulsot er i langt de fleste tilfælde en harmløs tilstand. Opstår gulsot i 1. levedøgn eller vedvarer det ud over 2. leveuge skal barnet skal ses af læge. Et gult barn, som bliver sløvt, ikke vil spise, gylper meget eller virker besværet med vejrtrækningen indenfor denne periode skal selvsagt også ses af læge.

 

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.

Følg os