Læger Formidler
Du læser lige nu

Hvornår kan mit barn komme i børnehave/vuggestue efter det har været syg?

0

Dit barn kan komme i institution når det ikke længere smitter og i øvrigt er velbefindende og ikke har feber. Dit barn bør holdes hjemme når det har feber dvs 38 grader eller højere målt i endetarmen og/eller hvis det har svækket almentilstand dvs er sløvt og utilpas. Desuden er det vigtigt at holde barnet hjemme så længe det stadig smitter med sin sygdom, da det ellers kan smitte de andre børn. Hvor længe det smitter afhænger af hvad dit barn fejler, f.eks skal børn med skoldkopper holdes hjemme indtil der ikke er kommet nye blærer i 2 døgn eller der er skorper på allesammen, så selvom der stadig er røde pletter på huden må de gerne komme i institution. Man kan læse om retningslinierne på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/218F8342350D401680A5F35EF5FCCAB5.ashx

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.