Hvad er sundt og hvad er usundt?

Der findes sundhedsråd om alt – især lige her på internettet. Det kan hurtigt virke som en jungle af modsatrettet informationer. Det kan være svært at finde hoved og hale i hvad der er myter, personlige fortællinger eller vigtige underbyggede sandheder.

Vi prøver at bruge vores faglighed som læger til at bringe fokus på at bruge sin sunde fornuft når man søger gode råd på nettet. Vi prøver især at tage fat nogle af de mange myter der florerer, og som er svære at nedbryde.

Dette har vi blandt andet gjort gennem vores projekter Trygge Forældre og Trygge Maver, der henvender sig til henholdsvis småbørnsforældre og gravide par, men også gennem forskellige samarbejdsprojekter fx. små mytefilm med sundhed.dk og podcast med Heartbeats. Du finder det altsammen lige her på hjemmesiden!

via GIPHY