Hvorfor være “Tryg i Livet”?

Læger Formidlers nye projekt “Tryg i Livet” er målrettet alle voksne og ældre som gerne vil vide mere om kronisk sygdom, forebygge funktionstab – og forstå de naturlige aldringsprocesser. 

Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen forventes at vokse med ca. 5% over de næste ti år. Det er primært de allerældste over 80 år, der bliver flere af, men også gruppen af 65-79 årige vil stige markant sammenlignet med i dag. Men hvad sker egentlig med kroppens funktioner og vores mentale helbred, når vi bliver ældre? Hvordan får vi et godt og langt liv – og hvordan lever vi med de sygdomme og skavanker, der eventuelt kan følge med?

Tryg i livet

I dag kan langt de fleste mennesker nyde deres alderdom langt til over de 75 år og er også i stand til at opretholde et  funktionsniveau. Men aldring har også en anden side. Samtidig med at kroppen ældes og ikke altid kan følge med vores egne forventninger, så stiger frygten for at tabe den tilvante livskvalitet eller for blive alvorlig syg. Og der er noget om bekymringen, fordi sideløbende med de uundgåelige aldersfænomener, så har langt de fleste kroniske sygdomme såsom type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), forhøjet blodtryk, hjertesygdom og de mest udbredte kræfttyper deres debut i anden halvdel af livet. Som følge heraf stiger antallet af forskellig medicin samt læge- og sygehusbesøg betydeligt med alderen. 

Som læger fra de medicinske specialer tager vi os af dem, der får deres første sygdom og dem, der allerede har fået flere kroniske lidelser. Vores erfaringer viser, at informationsbehovet stiger med alder og antallet af sygdomme både for patienter og deres pårørende. Samtidig kan det være en vanskelig opgave at oplyse tilstrækkeligt om forebyggelse, behandling og prognose i den forholdsvis korte tid der er til samtale og undersøgelse hos den praktiserende læge eller på hospitalet. 

Ved at fortælle om forebyggelsesstrategier, normale aldringsprocesser og de hyppigste kroniske sygdomme, vil vi med projektet “Tryg i Livet” øge trygheden for den voksne og aldrende befolkningsgruppe i deres omgang med sundhed og sygdom. Vi ønsker også at modarbejde den voksende mængde af misinformation der florerer på internettet. Følg med her på hjemmesiden, på facebook og på twitter – og kom endelig med dit feedback. 

Kærlig hilsen

lægerne bag “Tryg i Livet”

Laura Kverneland
Sundhedsformidler

Tysk uddannet læge og dr.med inden for hjertemedicin. Medstifter af Læger Formidler med en kæmpe interesse inden for sundhedsfaglig formidling. Kommende ældremediciner med bred klinisk erfaring inden for børn, voksne og ældre. Mor til Gabriel og Elisa og gift med Anders.

Mie Cecilie Hall Jensen
Læser medicin på sidste år på Københavns Universitet.
Mor til My og gift med Jon. Elsker at bruge tid med familien og desuden også at fordybe sig fagligt i en lang række emner indenfor medicin. Hjælper til med hjemmesidens blogposts og SoMe.
Mette Rugbjerg
Sundhedsformidler

Læge siden 2017 med erfaring fra medicinsk afdeling og almen praksis. Arbejder aktuelt på ældremedicinsk afdeling på Herlev Hospital. Er mor til 2 små.

Monika Calov
Sundhedsformidler

Læge siden 2017. Ansat på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Har blandet erfaring fra kirurgi, almen medicin og reumatologi. Bor i København med sin kæreste, og bruger meget af sin fritid på diverse sportsaktiviteter.

Hanna Ratcovich

Læge siden 2016 med erfaring fra specielt hjerteafdelinger rundt om i Storkøbenhavn og Region Sjælland. Er siden september ansat som PhD studerende på hjerteafdelingen på Rigshospitalet. Elsker at starte dagen med en løbetur langs Langelinie.

Cecilie Kiel
Sundhedsformidler

Læge siden 2016. Reservelæge i forsvaret, med orlov fra en stilling i lungemedicin. Har klinisk erfaring fra psykiatri, neurologi, almen praksis og ortopædkirurgi. Bor på Nørrebro med sin kæreste og bruger sin fritid på træning og rejser.

Mimi Thyregod
Sundhedsformidler

PhD og læge fra 2010.
Erfaring indenfor lungesygdomme, intern medicin og almen praksis. Gift med Simon og snart mor til 3.