Hvorfor være “Tryg i Livet”?

Læger Formidlers nye projekt “Tryg i Livet” er målrettet alle voksne og ældre som gerne vil vide mere om kronisk sygdom, forebygge funktionstab – og forstå de naturlige aldringsprocesser. 

Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen forventes at vokse med ca. 5% over de næste ti år. Det er primært de allerældste over 80 år, der bliver flere af, men også gruppen af 65-79 årige vil stige markant sammenlignet med i dag. Men hvad sker egentlig med kroppens funktioner og vores mentale helbred, når vi bliver ældre? Hvordan får vi et godt og langt liv – og hvordan lever vi med de sygdomme og skavanker, der eventuelt kan følge med?

Tryg i livet

I dag kan langt de fleste mennesker nyde deres alderdom langt til over de 75 år og er også i stand til at opretholde et  funktionsniveau. Men aldring har også en anden side. Samtidig med at kroppen ældes og ikke altid kan følge med vores egne forventninger, så stiger frygten for at tabe den tilvante livskvalitet eller for blive alvorlig syg. Og der er noget om bekymringen, fordi sideløbende med de uundgåelige aldersfænomener, så har langt de fleste kroniske sygdomme såsom type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), forhøjet blodtryk, hjertesygdom og de mest udbredte kræfttyper deres debut i anden halvdel af livet. Som følge heraf stiger antallet af forskellig medicin samt læge- og sygehusbesøg betydeligt med alderen. 

Som læger fra de medicinske specialer tager vi os af dem, der får deres første sygdom og dem, der allerede har fået flere kroniske lidelser. Vores erfaringer viser, at informationsbehovet stiger med alder og antallet af sygdomme både for patienter og deres pårørende. Samtidig kan det være en vanskelig opgave at oplyse tilstrækkeligt om forebyggelse, behandling og prognose i den forholdsvis korte tid der er til samtale og undersøgelse hos den praktiserende læge eller på hospitalet. 

Ved at fortælle om forebyggelsesstrategier, normale aldringsprocesser og de hyppigste kroniske sygdomme, vil vi med projektet “Tryg i Livet” øge trygheden for den voksne og aldrende befolkningsgruppe i deres omgang med sundhed og sygdom. Vi ønsker også at modarbejde den voksende mængde af misinformation der florerer på internettet. Følg med her på hjemmesiden, på facebook og på twitter – og kom endelig med dit feedback. 

Kærlig hilsen

lægerne bag “Tryg i Livet”