Hvorfor være “Tryg i Livet”?

Læger Formidlers nye projekt “Tryg i Livet” er målrettet alle voksne og ældre som gerne vil vide mere om kronisk sygdom, forebygge funktionstab – og forstå de naturlige aldringsprocesser. 

Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at befolkningen forventes at vokse med ca. 5% over de næste ti år. Det er primært de allerældste over 80 år, der bliver flere af, men også gruppen af 65-79 årige vil stige markant sammenlignet med i dag. Men hvad sker egentlig med kroppens funktioner og vores mentale helbred, når vi bliver ældre? Hvordan får vi et godt og langt liv – og hvordan lever vi med de sygdomme og skavanker, der eventuelt kan følge med?

Tryg i livet

I dag kan langt de fleste mennesker nyde deres alderdom langt til over de 75 år og er også i stand til at opretholde et  funktionsniveau. Men aldring har også en anden side. Samtidig med at kroppen ældes og ikke altid kan følge med vores egne forventninger, så stiger frygten for at tabe den tilvante livskvalitet eller for blive alvorlig syg. Og der er noget om bekymringen, fordi sideløbende med de uundgåelige aldersfænomener, så har langt de fleste kroniske sygdomme såsom type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), forhøjet blodtryk, hjertesygdom og de mest udbredte kræfttyper deres debut i anden halvdel af livet. Som følge heraf stiger antallet af forskellig medicin samt læge- og sygehusbesøg betydeligt med alderen. 

Som læger fra de medicinske specialer tager vi os af dem, der får deres første sygdom og dem, der allerede har fået flere kroniske lidelser. Vores erfaringer viser, at informationsbehovet stiger med alder og antallet af sygdomme både for patienter og deres pårørende. Samtidig kan det være en vanskelig opgave at oplyse tilstrækkeligt om forebyggelse, behandling og prognose i den forholdsvis korte tid der er til samtale og undersøgelse hos den praktiserende læge eller på hospitalet. 

Ved at fortælle om forebyggelsesstrategier, normale aldringsprocesser og de hyppigste kroniske sygdomme, vil vi med projektet “Tryg i Livet” øge trygheden for den voksne og aldrende befolkningsgruppe i deres omgang med sundhed og sygdom. Vi ønsker også at modarbejde den voksende mængde af misinformation der florerer på internettet. Følg med her på hjemmesiden, på facebook og på twitter – og kom endelig med dit feedback. 

Kærlig hilsen

lægerne bag “Tryg i Livet”

Cecilie Kiel
Sundhedsformidler og projektleder

Læge siden 2016. Aktuelt læge på Øre-, Næse-, Hals-, og Kæbekirurgisk afdeling i Køge. Desuden været læge i forsvaret, aktuelt på reservekontrakt. Har klinisk erfaring fra psykiatri, neurologi, almen praksis, ortopædkirurgi og lungemedicin. Bor på Nørrebro med sin kæreste og bruger sin fritid på træning og rejser.

Laura Kverneland
Sundhedsformidler

Tysk uddannet læge og dr.med inden for hjertemedicin. Medstifter af Læger Formidler med en kæmpe interesse inden for sundhedsfaglig formidling. Kommende ældremediciner med bred klinisk erfaring inden for børn, voksne og ældre. Mor til Gabriel og Elisa og gift med Anders.

Mie Cecilie Hall Jensen
Læser medicin på sidste år på Københavns Universitet.
Mor til My og gift med Jon. Elsker at bruge tid med familien og desuden også at fordybe sig fagligt i en lang række emner indenfor medicin. Hjælper til med hjemmesidens blogposts og SoMe.
Mette Rugbjerg
Sundhedsformidler

Læge siden 2017 med erfaring fra medicinsk afdeling og almen praksis. Arbejder aktuelt på ældremedicinsk afdeling på Herlev Hospital. Er mor til 2 små.

Monika Calov
Sundhedsformidler

Læge siden 2017. Ansat på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Har blandet erfaring fra kirurgi, almen medicin og reumatologi. Bor i København med sin kæreste, og bruger meget af sin fritid på diverse sportsaktiviteter.

Hanna Ratcovich

Læge siden 2016 med erfaring fra specielt hjerteafdelinger rundt om i Storkøbenhavn og Region Sjælland. Er siden september ansat som PhD studerende på hjerteafdelingen på Rigshospitalet. Elsker at starte dagen med en løbetur langs Langelinie.

Mimi Thyregod
Sundhedsformidler

PhD og læge fra 2010.
Erfaring indenfor lungesygdomme, intern medicin og almen praksis. Gift med Simon og snart mor til 3.

Patricia Andersen
Sundhedsformidler

Læge fra Aarhus anno 2018. Aktuelt læge i Nordens Paris (Aalborg). Har erfaring inden for psykiatri (prægraduat), gastromedicin, urologi og specielt kardiologi, som hun også forsker i. Mor til to små børn og kæreste til Max. 

Mia Demant

Læge siden 2017. Elsker kirurgi og arbejder aktuelt på Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Har tidligere arbejdet ca. 2 år på plastikkirurgisk afdeling og har desuden erfaring inden for brystkirurgi og akutmedicin. Bor i København med min kæreste og bruger meget tid med ham, venner, familie og forskning.

Anna-Karin Numé
Sundhedsformidler

Læge siden 2014 og ph.d. Klinisk erfaring og forskningserfaring især inden for hjertemedicin. Aktuelt under uddannelse til hjertelæge. Bor i København med sin kæreste og er mor til 1 - om lidt 2 små.

Benedikte Capion Knudsen

Medicinstuderende på sidste år på Københavns Universitet. Bor på Frederiksberg, har dyrket gymnastik på eliteplan en del år og kan lide alt med bevægeapparatet. Hjælper til med at udgive blogindlæg på hjemmesiden og indhold på sociale medier.

Anne-Sophie Homøe
Sundhedsformidler

Læge siden 2017. Under uddannelse som Øre-Næse-Hals-læge.

Erfaring fra Ortopædkirurgi, almen praksis, intern medicin, thoraxkirurgi og Øre-Næse-Hals. Har arbejdet i Danmark og Grønland. 

 

Camilla Jørgensen
Sundhedsformidler

Uddannet læge fra København i 2020, med erfaring indenfor især hormonsygdomme, hjertesygdomme og psykiatri. Stor interesse indenfor formidling og kommunikation. Bosat på Frederiksberg med kæreste. Drømmer om stor almen praksis i fremtiden, hvor alle typer af patienter og sygdomsgrupper er velkomne. 

Anneline Seegert
Sundhedsformidler

Læge fra Aarhus Universitet siden januar 2020. Aktuelt emigreret til København. Erfaring fra almen praksis og mave-tarm-kirurgisk afdeling. 

Valdemar Vejlstrup
Læge

Færdiguddannet læge i 2020. Siden da ansat som læge i Neurologien i Region H og Psykiatrien i Nuuk. Ansat i klinisk basis uddannelse på medicinsk afdeling i Hillerød fra April 2021. 

Har igennem mange år haft interesse for social ulighed i sundhed, tværkulturel medicin og akut behandling. 

Camilla Jøhnk

Færdiguddannet læge i 2020 fra Syddansk Universitet. Har tidligere arbejdet på Medicinsk Afdeling i Sønderborg og i almen praksis. Arbejder aktuelt på Nyremedicinsk Afdeling på OUH. 

Astrid Baumann Olesen
Læge

Læge siden 2020. Tidligere forsket indenfor vaccinationsmodstand og undervist på universitetet, nu klinisk læge med erfaring indenfor lunge- og hjertemedicin. Stor interesse indenfor folkeoplysning og sundhedspolitik. 

Endrit Murtezaj
Læge og Sundhedsformidler

Læge siden 2021. Uddannet fra Københavns Universitet. Klinisk basisuddannelse i kirurgi og almen medicin. Erfaring fra  mavetarmkirurgisk på Rigshospitalet og almen praksis. Bred viden indenfor både det medicinske og kirurgiske spektrum. Været aktiv som frivilling i blandt andet IMCC og Dansk Røde Kors (Sundhedsklinikken) m.m. Specielle interesseområder er: Oftalmologi (øjensygdomme), almen medicin og kirurgi. 

LinkedIn