I Læger Formidler er vi meget overvældede over den støtte og opbakning, vi får fra andre læger og sundhedsmyndigheder. Se her hvem der støtter vores arbejde.  

“Jeg har i forbindelse med interviews samarbejdet med flere af de yngre læger, som står for ”Læger formidler”. Det er mit indtryk, at de formår at kombinere en professionel brug af moderne medieformidling med en basal forståelse for informationsøgende småbarnsfamiliers forvirring, når de farer vild i de meget omfattende tilbud i den digitale verden. … Formidling af småbarnsforældre i, hvorledes de bedst vurderer og håndterer deres syge barn, ligger fint i tråd med Dansk Pædiatrisk Selskabs ønske om at skabe kvalificerede og ansvarstagende forældre.”

Anders Pærregård, Overlæge, Dr. Med., Børneafdelingen Hvidovre Hospital 

”I den her tid, hvor der findes så meget misinformation og decideret sundhedsskadelige oplysninger på de sociale medier, kan vi kun hilse det velkomment, når folk med faglighed og indsigt i det sundhedsfaglige støtter op om opgaven med at formidle brugbar viden og saglig information om sundhedsrelaterede emner. Den bane er virkelig stor, og der er sagtens plads til flere”

Tina Gustavsen, pressechef i Sundhedsstyrelsen. Udtalt til Ugeskrift for Læger

”Vi har at gøre med et ægte pioneråndsprojekt, og deres popularitet er beviset på, at projektet er en god idé. Læger Formidler udfylder en funktion, der har manglet, og jeg håber, at konceptet vokser og bliver mere solidt og permanent i fremtiden”

Henrik Ullum, Formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Udtalt til Ugeskrift for Læger

“Læger Formidler er et aldeles storartet podcast projekt, som altruistisk unge læger udvikler. Et sted hvor forældre kan få meget grundig, dybdegående og troværdig viden om alle mulige børnesygdomme. Stor respekt for dem!”

Hans Bisgaard, Overlæge, Professor i børnesygdomme, COPSAC

“Lægerformidler.dk er formidling af målrettet faktabaseret viden på tidssvarende platforme. Det er et godt værn mod den tsunami af mis- og fejlinformation, som fylder de selvsamme platforme.”

Tim Kristensen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital

”Læger Formidler er et godt og vigtigt initiativ, som udfylder et stort og udækket behov for formidling af faktuel viden om sygdom og sundhed hos børn til forældre – så forældre er bedre ”klædt på” til at kunne agere korrekt i forhold til deres barns sygdom. ”Fortsat held og lykke til Jer  med det gode initiativ”

Lise Lykke Thomsen, privatpraktiserende børnelæge