Showing 1 Result(s)
Trygge Maver Infoblog

Stofskiftesygdom i relation til graviditet og fødsel

Dit stofskifte påvirker alle kroppens organer og uden en velreguleret produktion af stofskiftehormoner ville vores krop ikke fungere. Men hvilken særlig betydning har et velreguleret stofskifte for en graviditet og en fødsel? Kan man få en stofskiftesygdom, som kun er tilstede under en graviditet? Kan en graviditet udløse en stofskiftelidelse? …