Læger Formidler
Du læser lige nu

Dårligt syn hos børn

23
Ikke-kategoriseret, Trygge Forældre Infoblog

Dårligt syn hos børn

På helt utrolig vis udvikler barnets syn sig fra at være uklart og farveløst ved fødslen, til at være næsten færdigudviklet ved 1-årsalderen og fuldt færdigudviklet ved 6-årsalderen. Men synsudviklingen er en følsom proces, som kan påvirkes af forskellige faktorer. Læs med i dagens tirsdagsinfo for at lære mere om den normale synsudvikling og tegnene til nedsat syn hos børn. 

Synsudviklingen

Når et barn bliver født, er synet ikke færdigudviklet. Synet er på dette tidspunkt dårligt – det er både uklart, og barnet kan ikke opfatte farver. Fra dette udgangspunkt begynder barnets synsudvikling. Herfra kræver det millioner af synsindtryk fra barnets omgivelser, før synet er helt færdigudviklet og øjne, hjerne og krop kan spille sammen. Synsudviklingen går stærkt i den første del af barnets liv og synet er tilnærmelsesvis færdigudviklet ved 1-årsalderen. Udviklingen fortsætter dog helt frem til  6-årsalderen hvor barnet starter i skole. 

Synsudviklingen er en følsom proces. Begynder barnet fx at skele eller får nedsat syn, før synet er færdigudviklet, kan det påvirke synsudviklingen. Ubehandlet skelen kan føre til at det ene øje bliver “dovent”, fordi hjernen ignorerer synsindtrykket fra det ene øje. Hvis det er tilfældet, skal man sætte tidligt ind for at sikre det bedst mulige syn. Som forælder er det godt at være opmærksom på om barnets syn svarer til dets alder og huske de forebyggende børneundersøgelser hos egen læge.

Synet på forskellige alderstrin

Mange nyfødte vil allerede kunne fokusere deres blik kortvarigt på fx et ansigt i løbet af den første leveuge. Ved 6-ugersalderen kan barnet – hvis det er friskt og veludhvilet – holde fokus på en genstand med begge øjne og følge det. Stille og roligt bliver barnet i stand til at stille skarpt på genstande på forskellig afstand. Ved 8-månedersalderen kan barnet fokusere på en 1 cm terning og ved 15-månedersalderen helt små genstande ned til 1 mm, som fx lækre kagekrummer. Ved 2-årsalderen kan barnet udpege billeder i bøger som forældrene foreslår. Ved 3-årsalderen vil barnet kunne se de samme genstande som en voksen. 

De forebyggende lægeundersøgelser 

Din egen læge holder øje med barnets synsudvikling igennem de forebyggende børneundersøgelser. Det starter første gang ved 5-ugers undersøgelsen, hvor lægen kontrollerer barnets evne til at holde øjenkontakt og sikrer, at barnets linse er uden uklarheder som kan forhindre synsudviklingen. Ved 5-måneders undersøgelsen sikrer lægen, at barnet kan følge genstande og række ud efter dem (hånd-øje koordination). Ved 3-årsalderen foretages en regelret synsprøve med synstavle. Frem til dette tidspunkt holder lægen desuden særligt øje med skelen, som bl.a. kan være et tegn på langsynethed. Læs mere om skelen i vores indlæg om dette.

Børn er gode til at kompensere

Børn kompenserer godt for dårligt syn, hvis det kun er på det ene øje. Samtidig kan børn have svært ved både at mærke samt udtrykke, at de har problemer med at se. Det er derfor vigtigt at følge de rutinemæssige børneundersøgelser og søge læge, hvis barnets syn ikke følger den normale udvikling. Ved mistanke om dårligt syn hos børn under 10 år, skal dette vurderes ved øjenlæge frem for optiker før en evt. brille. 

Når børn begynder i skole, bliver deres syn i højere grad udfordret. Her kommer tegnene til dårligt syn hyppigt til udtryk, det kan fx være:

–       Hovedpine

–       Skelen

–       Klodsethed i forhold til jævnaldrende

–       Vanskeligheder ved at koncentrere sig

–       Klager over ikke at kunne se langt væk

–       Generes af lys

–       Tager bøger tæt på til ansigtet, eller sidder tæt på fjernsynet

–       Gnider sig i øjnene og har trætte øjne

–       Lukker/dækker for det ene øje for at fokusere

Skrevet af Kristina Aagaard (Læge)

Redigeret af Kim Foss (Læge) og Mette Nonboe (Læge)

Kilder:

Mit barns øjne – fra baby til skolealder, Øjenforeningen

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen

Synsudvikling og synsproblemer hos børn, Patienthåndbogen

Synsudvikling, UpToDate

Pædiatri – en illlustreret lærebog, Tom Lissauer og Graham Clayden. Dansk red. Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelov

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.