Læger Formidler
Du læser lige nu

Astma hos børn

3
Trygge Forældre Infoblog

Astma hos børn

Host, host, host! Alle forældre ved, hvor trætte både barn og forældre kan blive efter en gang forkølelse med snot og hoste. Men har du oplevet, at dit barn hoster i flere uger, hver gang det er forkølet? Bliver I vækket af hoste fra børneværelset om natten – også når barnet ikke er forkølet? I så fald kan det være tegn på astma. Hvis det er tilfældet, findes der heldigvis så god behandling, at barnet kan blive helt fri for symptomer.

Først lidt astma-lingo…

Du kender sikkert lidt til astma. Måske har du også hørt om småbørnsastma, astmatisk bronkitis eller anstrengelsesastma? En masse forvirrende begreber, som i bund og grund dækker over den samme sygdomsmekanisme og behandling. ‘Astmatisk bronkitis’ bruges om astma hos småbørn, mens ‘børneastma’ eller bare ‘astma’ gælder de større børn. ‘Anstrengelsesastma’ er, som navnet antyder, astmasymptomer, der udløses af fysisk aktivitet.

I dette indlæg kan du læse mere om astma generelt. Vil du læse mere specifikt om småbørnsastma, kan du læse vores tidligere indlæg her

Astma hos børn er faktisk ret almindeligt. Det er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og den hyppigste årsag til, at børn bliver indlagt på hospitalet. Blandt småbørn ses astma hos 15-20%. I skolealderen hos omtrent 10%. Langt de fleste børn vokser heldigvis fra det, og blandt voksne har kun ca. 3% astma.

Hvornår skal man mistænke astma?

Hoste er det mest almindelige symptom på astma. Typisk er der hoste om natten og ved anstrengelse, f.eks. når barnet løber eller er fysisk aktiv i leg. Det kan også være i forbindelse med grin eller gråd.

Når børn med astma bliver forkølede, trækker det ofte i langdrag, og hosten kan vare ved i lang tid (op til flere uger) efter sådan en omgang snot.

Nogle børn bliver lettere forpustede og føler, at de har svært ved at få vejret. Kun få børn får den karakteristiske pibende eller hvæsende vejrtrækning, der også kendetegner astma.

Hvis dit barn hoster om natten og ved anstrengelse, eller hvis barnet igen og igen har forkølelser med langvarig hoste, kan det være fint at tage en snak med lægen om astma.

Hvad gør lægen?

Lægen vil lytte til symptomerne og undersøge barnet. Hos større børn kan man undersøge lungefunktionen, men det er symptomerne, der er de vigtigste for at stille diagnosen. Hos de mindre børn vil lægen ofte give astmamedicin i en periode for at se, om det hjælper, og om symptomerne kommer igen, når barnet stopper med medicinen. I så fald er diagnosen meget sikker.

Hvorfor får man astma?

Man kender ikke årsagen til astma fuldstændigt. Man ved, at genetikken spiller en stor rolle, men også at der er mange forskellige årsager, som spiller sammen. Hvis en eller begge forældre har astma, børneeksem eller høfeber, er risikoen større. Man mener også, at bl.a. passiv rygning og luftforurening kan være medvirkende årsager. 

Astma er en kronisk irritationstilstand i luftvejene. Slimhinderne i luftvejene hæver op, der dannes sejt slim, og luftvejene trækker sig sammen. Det gør alt sammen, at passagen af luft er mindre og resulterer i bl.a. hoste, pibende vejrtrækning og åndenød. Luftvejene er desuden mere følsomme og reagerer nemmere på f.eks. tobaksrøg, pollen, dyrehår og andre allergener.

Behandling

Astma er en kronisk sygdom, men børn, der behandles rigtigt, kan fungere på lige fod med sine kammerater. Der findes overordnet to slags astmamedicin: Forebyggende medicin (primært binyrebarkhormon/steroid) og anfaldsmedicin, som bruges ved forværring af symptomer. Begge typer medicin er medicin, der inhaleres og virker lokalt i lungerne. Der er derfor få bivirkninger. Kun ved svær astma er det nødvendigt med tabletbehandling. 

Hvad kan du selv gøre for dit barn med astma?

  • Børn med astma har brug for deres medicin. Det vigtigste, du kan gøre, er derfor at sørge for, at barnet får medicinen. Sørg for, at du og dit barn har styr på teknikken, så barnet får den rigtige dosis. Hvis du er i tvivl, kan I få hjælp hos lægen. Det er også muligt at få tjekket sin teknik til inhalationsmedicin på apoteket.
  • Undgå de ting, I oplever, forværrer astmaen – f.eks. tobaksrøg, dyrehår, pollen, os fra brændeovne og stearinlys mv.
  • Husk, at fysisk aktivitet er lige så godt for børn med astma som alle andre, så lad endelig dit barn lege og deltage i aktiviteter med kammeraterne. Hvis I oplever det forværrer astmaen, kan I gå til lægen og få hjælp til at justere medicinen, så den passer til barnets behov.

Vidste du, at…

Det kan være svært at opdage astma hos børn? Indimellem ser man, at barnet “skjuler” sine symptomer ved at undgå situationer, som forværrer astmaen. Det kan f.eks. være ved at foretrække mere stillesiddende lege eller altid at vælge at stå på mål i fodboldkampene. Barnet gør det ikke bevidst, men tilpasser sig, så det oplever færrest gener. Det er derfor ofte den langvarige eller natlige hoste, der vækker mistanken om astma i sidste ende.

Er du nysgerrig på mere?

Du kan lytte til vores podcast om astma hos børn, hvor vi interviewer to eksperter på området.

Læs eventuelt vores indlæg om astma hos småbørn.

Du kan se en video, der viser, hvad der sker i lungerne, når man har astma.

Du kan også besøge Dansk BørneAstma Centers hjemmeside, hvor du finder mange relevante oplysninger og den nyeste forskning inden for området.

Kilder

Lægehåndbogen: Astma hos børn 

Patienthåndbogen: Astma hos børn 

Dansk BørneAstma Center: https://bornogastma.dk

Forfatter: Stine Schaldemose (læge)

Redigeret af: Viktoria Helt Eggers-Lura (læge)

Om forfatteren

Læge siden 2017. På vej mod at blive alment praktiserende læge og har især interesse for børn, kommunikation og formidling. Aktuelt på barsel med den mindste af to drenge.