Læger Formidler
Du læser lige nu

Hvordan passer vi bedst på de små i varmen?

0
Tirsdagsinfo

Hvordan passer vi bedst på de små i varmen?

Nu da sommeren og de varme temperaturer er kommet tilbage er det vigtigt at forebygge varmesygdomme så som væskemangel og varmeslag. Især småbørn er meget følsomme for både varme og kulde omgivelser og skal passes ekstra meget på 

Når du er forælder til spæd – og småbørn så kan du følge denne vejledning fra sundhedsstyrrelsen :

1) Spædbørn og småbørn skal tilbydes rigeligt at drikke – også selvom de ikke beder om det. Tilbyd barnet små hyppige slurke af køligt vand. Børn, der udelukkende ammes, kan lægges til brystet oftere. Hold øje med, at der er våde bleer som forventet – tilbyd ekstra væske/amning, hvis bleerne ikke er våde ved bleskift.

2) Efterlad aldrig børn i en parkeret bil!

3) Spædbørn tåler ikke stærk varme, og barnevognen skal stå i skygge, når barnet sover ude. Vær opmærksom på, at der er skygge i hele søvnperioden og kig jævnligt til barnet. Dæk ikke åbningen ved kalechen til med en stofble eller andet. Temperaturen i barnevognen kan stige til over 30 grader på ganske kort tid. Aflukning hindrer også luftcirkulation. Brug evt. et insektnet for at beskytte mod katte og insektbid, men vær også her opmærksom på temperaturen inde i barnevognen, hvis vognen står stille i lang tid. Lad barnet lege i skyggen af et træ eller en parasol, det beskytter også mod solens stråler.

! Hvis du har mistanke om varmeslag hos dit barn skal du holde øje med følgende symptomer: Høj kropstemperatur (op til 41 grader), utilpashed, mathed, svimmelhed og hovedpine, rød, varm og tør hud, hurtig og kraftig puls, nedsat urinproduktion og/eller mørk og lugtende urin. Ved disse symptomer skal du altid kontakte lægen/tilkalde en ambulance. I ventetiden skal barnet køles af, dvs. klædes af, bringes i skygge og helst i kølige omgivelser, få noget at drikke, og få benene op. Hvis der er rigtig høj temperaturer kan barnet svøbes ind i fx et vådt lagen!

Hvis du vil vide mere om hvordan du kan passe på dit barn i de varme temperaturer læs videre på sundhedsstyrrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/varmt-vejr

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.

Følg os