Læger Formidler
Du læser lige nu

K-vitamin til nyfødte. Skal – skal ikke?

97
Trygge Maver Infoblog

K-vitamin til nyfødte. Skal – skal ikke?

K-vitamin til nyfødte

K-vitamin til nyfødte – er det virkelig nødvendigt med et stik i låret på min baby lige efter fødslen?

Inden fødslen vil du blive spurgt af din jordemoder, om det er i orden, at dit barn får en sprøjte med K-vitamin lige efter, det er blevet født, for at forebygge blødninger hos barnet. Dette er nemlig Sundhedsstyrelsens anbefaling til alle nyfødte. Men er det nu nødvendigt tænker du måske? Hvis jeg er sund og rask, mit barn er raskt, født normalt og til tiden – er der alligevel grund til at min baby skal stikkes? (Det helt ultrakorte svar er ja, men det vender vi tilbage til). 

Du er bestemt ikke alene, hvis du har gjort dig overvejelser for og imod. Vi vil her gennemgå den faglige baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefaling, så du som forælder kan tage beslutningen, om hvorvidt dit barn skal have K-vitamin, på et solidt grundlag. Ønsker du kun den helt korte udgave så spring ned sidst i indlægget 😉 

Lidt historie…

Det begyndte i 1894

Vi skal først tilbage til 1894. Her beskrev man, hvordan nogle nyfødte uventet begyndte at bløde kort efter fødslen. Blødningen kom især fra tarmen og fra navlen, men i nogle tilfælde også i hjernen. Man opdagede flere årtier senere, at et tilskud af K-vitamin lige efter fødslen kunne forebygge blødningerne (k’et i K-vitamin står for ordet koagulation, der angiver blodets evne til at størkne). Siden 1960’erne har man verden over anbefalet, at alle spædbørn får en K-vitamin indsprøjtning efter fødslen, for netop at nedsætte risikoen for blødninger hos børnene. 

1990’erne og 00’erne

Så spoler vi lidt frem i tiden. I 1990’erne begyndte man at give K-vitamin som dråber i munden i stedet for indsprøjtning i låret. Det gjorde man, fordi nogle troede, at indsprøjtningen i låret kunne forårsage leukæmi hos børnene (…men det gør den ikke, som vi kommer ind på senere). Det har senere vist sig at K-vitamin på dråber ikke beskytter mod blødning i samme grad som indsprøjtning i låret, hvorfor dråberne ville skulle gives over flere omgange. Af tekniske årsager udgik dråberne desuden af produktion, og i 00’erne gik man derfor tilbage til at anbefale, at K-vitamin gives som en sprøjte i låret. Det er den anbefaling der stadig gælder, og som praktiseres i det meste af verdenen. 

Idag

Desværre er der begyndt at være flere og flere forældre, der ikke ønsker, at deres børn får en indsprøjtning med K-vitamin efter fødslen. Det ses særligt i USA, men også her i Danmark. Det har medført at man i USA har set en stigning i antallet af nyfødte, der indlægges med livstruende blødninger. En gruppe børnelæger fra Tennessee i USA råbte vagt i gevær, da de på kun 8 måneder oplevede  7 børn, der blev indlagt med K-vitamin mangel. De foregående 5 år havde der til sammenligning ikke været et eneste tilfælde. Fem af de 7 børn blev indlagt med livstruende blødning. Heldigvis overlevede alle børnene, men et barn fik en svær hjerneskade som følge af hjerneblødning, mens to af børnene fik en mildere hjerneskade.

Hvad havde børnene til fælles? De var alle fem født normalt (ingen kejsersnit, sugekop eller tang), mødrene var raske og spiste normal kost og børnene havde været raske op til blødningerne opstod. Men alle forældrene til børnene havde takket nej til K-vitamin efter fødslen. Forældrene fortalte efterfølgende, at de havde fravalgt K-vitamin til deres barn, da de fejlagtigt havde troet den kunne øge risikoen for leukæmi, eller at de frygtede for farlige indholdsstoffer i sprøjten. De fleste angav dog, at de havde fravalgt K-vitamin, da de ikke troede, at det var nødvendigt efter en normal fødsel, fordi K-vitamin ikke er naturligt. Det fremgik også, at kun ét af forældreparrene vidste, at K-vitamin kunne forebygge livstruende blødninger.

Det tyder altså på, at vi som læger ikke har været gode nok til at fortælle, hvorfor K-vitamin er vigtig for barnet. Det vil vi selvfølgelig gerne rette op på:  

Hvad er K-vitamin?

K-vitamin er en lille gruppe fedtopløselige molekyler, der har sit navn fra ordet koagulation, der er blodets evne til at størkne. K-vitamin er altså en nødvendig bestanddel for at kroppen kan stoppe og forhindre blødninger. Alle nyfødte fødes med små mængder af K-vitamin i kroppen. Det skyldes tre ting:

  • K-vitamin overføres dårligt fra mor til barn under graviditeten 
  • Babyers tarmbakterier er med til at danne k-vitamin, men ved fødslen er der endnu for få tarmbakterier i babyernes tarme, til at de kan danne nok k-vitamin. 
  • Brystmælk indeholder meget lave koncentrationer af k-vitaminer. Hvilket betyder at børn der fuldammes har større risiko for k-vitamin mangel. 

Blødninger hos nyfødte pga. K-vitamin mangel

Den naturlige K-vitamin mangel, som alle nyfødte fødes med, er ikke den eneste grund til, at der kan opstå blødning hos børn. Visse sygdommen hos børn kan medføre K-vitamin mangel, og i sjældne tilfælde vil det kunne skyldes medicin som moren har taget under graviditeten. Der ses også oftere blødninger hos for tidligt fødte børn. 

Heldigvis er blødninger meget sjældne, og det er derfor svært at sige præcis hvor mange børn, der har gavn af K-vitamin tilskuddet. Undersøgelser tyder dog på, at 8,6 ud af 100.000 nyfødte udvikler en blødning som følge af K-vitamin mangel. Denne risiko nedsættes til mindre end  0,1 ud af 100.000 nyfødte, hvis der gives K-vitamin indsprøjtning lige efter fødslen. Risikoen for blødninger nedsættes således over 80 gange af at give K-vitamin.

Kan K-vitamin være farligt?

Der er heldigvis ikke alvorlige bivirkninger forbundet med k-vitamin til nyfødte. Da det er en behandling som millioner af børn verden over har fået gennem mere end 50 år, er det noget, man kan sige med ret stor sikkerhed. Der vil dog, som ved alle andre nålestik, altid være en risiko for infektion og allergisk reaktion. Begge dele sker heldigvis sjældent, og er meget sjældent alvorligt. 

K-vitamin og leukæmi

Flere store studier har undersøgt om indsprøjtning med K-vitamin kan være årsag til leukæmi eller andre kræftformer hos børn. Blandt andet har man i Danmark kigget på alle tilfælde af kræft hos børn i en periode på 40 år, hvor over ½ million børn indgik i undersøgelsen. Hverken her, eller i andre internationale studier, har man kunnet finde en sammenhæng. K-vitamin øger altså ikke risikoen for kræft.

Gør det ondt på den lille? 

Som med vacciner eller blodprøver er det et hurtigt stik, som de små hurtigt glemmer. For at undgå, at indsprøjtningen gør ondt på den lille, gives den med fordel lige efter fødslen, hvor den lille stadig er godt smertedækket af de mange glædeshormoner (endorfiner), der dannes hos barnet under fødslen. Amning virker desuden også smertestillende for den lille. Man kan, hvis man ønsker, godt vælge at udskyde K-vitaminet til nogle timer efter fødslen.

Hvad hvis jeg ikke ønsker, at mit barn får K-vitamin?

Selvom vi som læger anbefaler K-vitamin til alle nyfødte, har I som forældre jeres fulde ret til at frabede jer indsprøjtningen. Jordemoderen vil altid sikre sig, at I er indforstået med behandlingen, inden hun giver den til jeres nyfødte. 

Det er dog vigtigt, at I er opmærksomme på, at modermælk kun indeholder meget lidt K-vitamin (også selvom mor spiser en K-vitamin-rig diæt). Alligevel anbefales det ikke, at man overgår til modermælkserstatning af den grund, eftersom amning har mange andre fordele. Forældre der vælger ikke at give K-vitamin til deres barn, bør være opmærksomme på blødninger, der kan skyldes K-vitamin mangel. Symptomerne kan være blå mærker og blødninger fra fx navlen, næsen eller i afføringen. Blødning i afføringen er nogle gange sort og klistret i stedet for rødt. Dog kan ikke alle blødninger ses, fx. hvis blødningen er inde i hjernen. I disse tilfælde er det især bleghed samt barnets kontakt og aktivitet, man skal være opmærksom på.

En kort opsummering til de travle 🙂 

  • K-vitamin er en betegnelse for en gruppe fedtopløselige molekyler, der er nødvendige for at blodet kan størkne og stoppe blødninger.
  • Babyer har øget risiko for at mangle K-vitamin, eftersom de naturligt fødes med små mængder. Det kan tage måneder før bakterierne i babyers tarme kan hjælpe med at danne tilstrækkeligt med k-vitamin, hvilket besværliggøres af, at modermælk indeholder meget små mængder K-vitamin.
  • Blødninger hos nyfødte, der opstår pga. K-vitamin mangel ses oftest som blødning fra tarmen eller navlen, og i sjældnere tilfælde også i hjernen. Dette kan opstå hos ellers sunde og raske børn, men nogle tarm- og leversygdomme øger risikoen.
  • En indsprøjtning i låret med K-vitamin lige efter fødslen er en effektiv måde at forebygge blødninger på og anbefales af Sundhedsstyrelsen og WHO (Verdenssundhedsorganisationen). 
  • K-vitamin indsprøjtning er blevet givet til nyfødte over hele verdenen i over 50 år, og er årene igennem grundigt undersøgt for mulige bivirkninger. Vi ved derfor med stor sikkerhed, at K-vitamin er sikker for barnet. 

Få mere viden

Find en masse andre af Læger Formidlers indlæg om graviditet, fødslen og tiden derefter på Trygge Maver infobloggen. Du kan også lytte til Trygge Maver podcasten her på hjemmesiden eller via Itunes og Spotify.

Er det måske den lille der er syg? Så lyt til Trygge Forældre podcasten eller læs med på Trygge Forældre Infobloggen.

Kilder: 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, 2013 (side 163) 

Sundhedsstyrelsens skriv “K-vitamin til nyfødte – fortsat et dilemma 

Centers for Disease Control and Prevention 

McNinch AW & Tripp JH. Haemorrhagic disease of the newborn in the British Isles: two year prospective study. BMJ. 1991;303:1105-09

Brousson MA, Klein MC. Controversies surrounding the administration of vitamin K to newborns: A review. CMAJ 1996;154: 307-15. 

Van Winckel, M et al. Vitamin K, An update for the paediatrician. Eur J Pediatr. 2009 Feb;168:127-34. 

Forfatter: Læge Anna Grynnerup
Redaktører: Læge Laura Kverneland, læge Ida Donkin og læge Ida Biering-Sørensen  

Om forfatteren

Har arbejdet som læge siden 2014 og har sideløbende arbejdet med sundhedsoplysning. Forsvarede sin ph.d. omkring kvindelig fertilitet i 2019. Arbejder på Hvidovre Hospital, men er aktuelt på barsel med tvillingedrengene Carlo og Viggo.