Læger Formidler
Du læser lige nu

Fødselsangst

2
Trygge Maver Infoblog

Fødselsangst

Fødselsangst

De færreste kommer igennem en hel graviditet uden at have mange tanker om fødslen og hvordan den kommer til at forløbe. Det kan være, at man er spændt på, hvordan det kommer til at gå og på det første møde med den lille. Men for nogle kan det også være forbundet med store bekymringer for, hvordan det kommer til at forløbe. Det at have fødselsangst dækker over et bredt spektrum. Det kan være alt fra en let bekymring, til en stærkt invaliderende angst for fødslen og mulige risici forbundet hermed. Her kan du læse om fødselsangst og få råd til, hvad du selv kan gøre. 

 Er det ikke almindeligt at have bekymringer om fødslen?

Det er helt naturligt at være bekymret for den kommende fødsel. Man mener at mellem 5–20% af alle gravide oplever en form for fødselsangst i varierende grad. Det kan dog også gå hen og blive for meget, så det fylder i hverdagen og måske påvirker nattesøvnen. Hvis frygten begynder at fylde i hverdagen, eller du slet ikke kan dæmpe den,  er det vigtigt at tale med nogen om det.

I Danmark er vi i høj grad vant til at kunne kontrollere vores liv og hverdag. Den manglende kontrol under en fødsel kan, derfor virke skræmmende for nogle. Samtidig lever vi i et samfund, hvor det at dele ”skræmmehistorier” om fødsler som går galt er meget oppe i tiden. Der skal være plads og rum til at dele disse historier om komplicerede fødsler, da det er en måde man som forældre kan bearbejde fødselstraumer og -oplevelser på. Som førstegangsfødende kan det dog være en god idé at undgå dem, særligt hvis frygten for fødslen fylder. Det er nemlig desværre ikke lige så ofte, vi hører om alle de gode historier. Beretningen om den stærke førstegangsfødende, der føder i badekar på en varm sommerdag. Eller den andengangsfødende, som håndterede sine veer i et fantastisk samarbejde med sin partner. For de historier er der mange flere af!

Hvad kan jeg gøre for at håndtere mine bekymringer?

Først og fremmest er det vigtigt at forsøge at sætte ord på sin frygt. Se om du kan tænke over, hvad der gør dig nervøs, og fortæl det til dem, du stoler på. Det kan være din partner, dine forældre, dine venner, din jordemoder eller læge. Det er nemlig nemmere at bearbejde en frygt, hvis man kan sætte ord på den. Nogle gange kan man ligefrem indse, at der ikke er nogle logisk sammenhæng med det man går og frygter. Andre gange skaber det mulighed for, at man kan lave en konkret plan for, hvordan man kan håndtere frygten. Der er en tendens til at lægge fokus på det man frygter, selvom det måske ikke er det vigtigste i situationen. Mange har faktisk mere gavn af og kan opleve det som en lettelse at acceptere angsten.

På de fleste hospitaler er der sat ressourcer af til at håndtere fødselsangst. Det kan være ved ekstra samtaler med en jordemoder eller fødselslæge. Det er måske åbenlyst, men det er vigtigt at få talt det godt igennem og gerne med en professionel.

Hvad kan jeg gøre for at være forberedt til fødslen?

Hvis man er to om en graviditet og fødsel er det vigtigt at bruge hinanden. Det kan være svært for ens partner eller anden fødslsledsager at forstå, eller vide, hvad de skal gøre, men for mange er det, at lytte og støtte, nok. Det er vigtigt at kunne læne sig op ad nogen, når angsten er størst. Så bliver det nemmere at søge hjælp, hvis ens partner er med. Samtidig kan din fødselsledsager hjælpe dig med at håndtere angsten i situationen, når den virker mest uoverskuelig.

En god fødselsforberedelse kan være en stor mental hjælp mod fødselsangst. Hvis man har sat sig grundigt inde i, hvad der skal ske under fødslen og hvilke muligheder der er, for at få en god fødselsoplevelse. Så kan det give en større tryghed og hjælpe, især mod frygten for det uvisse. På samme måde kan en nedskrevet fødselsplan også være med til at give ro. På den måde kan den jordemoder I skal føde med, kende til din situation og dine ønsker ved evt. akutte situationer. Så kan I forhåbentlig bekymre jer mindre om det under fødslen. Det er individuelt, hvad der virker bedst, så tal med din jordemoder om, hvordan I bedst griber det an, hvis du har bekymringer. 

Forfatter: Mads Langager Larsen, Læge

Redigeret af : Cæcilie Weber Thomsen, Læge og Zenia Leegaard Funch, Læge

Kilder

Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik

Om forfatteren

Læge siden 2015. Ansat på fødeafdelingen på Rigshospitalet. Faglig interesse er især indenfor gravide og fødende. Gift og har en lille datter, Alice.