Læger Formidler
Du læser lige nu

Influenzavaccination til børn

34
Trygge Forældre Infoblog

Influenzavaccination til børn

Atjuu! Hoste og snot i lange baner ledsaget af feber og ondt i hele kroppen. Vi har allerede nu set de første tilfælde på børneafdelingerne – influenzasæsonen er så småt begyndt. Som noget nyt, tilbyder Sundhedsstyrelsen i år børn i alderen 2-6 år gratis influenzavaccination. Men hvorfor nu det? Er det en god idé? Og skal mine børn have det? I denne uge handler det om influenzavaccination til børn. Formålet med denne information, er at klæde jer forældre bedre på, til at kunne træffe et valg om hvorvidt jeres barn/børn skal, eller ikke skal, influenzavaccineres.

Hvad er influenza? 

Influenza er en infektion i luftvejene, som skyldes influenzavirus. Sygdommen kommer ofte i epidemier, normalt i vintermånederne fra december til marts. Når man har influenza, føler man sig alment syg med feber, hoste, hovedpine og smerter i muskler og led. 

Hos langt de fleste børn, er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Kun hos en lille andel kan der opstå komplikationer, såsom lungebetændelse eller forværring af astma, der kan kræve indlæggelse. Der er meget sjældent, at børn dør af influenza i Danmark. Læs mere om influenza hos børn i vores indlæg om influenza

Men er børn så i risiko?

Risikoen for influenzakomplikationer er størst hos børn under 2 år, især hos børn under 6 måneder, og hos børn der har sygdomme, som øger risikoen for alvorlig influenzasygdom. Det kan fx være kroniske lungesygdomme, hjertesygdomme eller svækket immunforsvar. 

For at beskytte disse børn mod komplikationer, bliver de hvert år tilbudt gratis influenzavaccination i Danmark. De mindste børn – dem op til et halvt år – kan ikke vaccineres. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen i stedet, at de bliver beskyttet gennem vaccination af gravide.

Hvorfor influenzavaccinere raske børn? 

Som noget nyt i år, tilbyder Sundhedsstyrelsen gratis influenzavaccination til 2-6-årige. Formålet med dette, er ifølge Sundhedsstyrelsen at forebygge sygdom, at mindske den generelle influenzasmitte i samfundet og at undgå unødig belastning af sundhedsvæsenet. Efter halvandet år med restriktioner og social afstand er frygten, at mange ikke har opbygget den immunitet over for virussygdomme, man normalt får ved at blive udsat for diverse virus. På grund af den særlige situation med COVID-19-epidemien, tilstræbes det i denne influenzasæson, at forebygge al sygdom, der kan forebygges. Dansk Pædiatrisk Selskab (sammenslutningen af børnelæger i Danmark) forventer stor sygelighed blandt børn til vinter. Derfor bakker de op om influenzavaccination af 2-6-årige børn. Dette er blandt andet for at tage noget af presset, der aktuelt er på de danske børneafdelinger. 

Børn tilbydes altså også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen. Dermed skiller tilbuddet om influenzavaccination af børn sig lidt ud fra de øvrige vacciner i det danske børnevaccinationsprogram. Her er der nemlig primært lagt vægt på, at man vaccinerer mod sygdomme, der kan være alvorlige for barnet og kun i mindre grad skeler til økonomien og samfundet i øvrigt. Vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet kommer altså i høj grad barnet til gavn.

Hvorfor kun 2-6-årige? 

Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne. Det skyldes bl.a. et mere umodent immunforsvar og at børn har mindre fokus på den hygiejniske standard. 

Det er i gruppen af 2-6-årige, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at der vil være størst mulig smittebegrænsende effekt – op mod en halvering i smittetilfælde. Det vurderes, at det vil have en begrænset effekt på smittespredningen at udvide gruppen af børn. I fagkredse er der konsensus om, at børn generelt er med til at drive smittespredningen i influenzasæsonen, men litteraturen er tvetydig omkring førskolebørnenes betydning i forhold til dette. Antagelsen om en halvering i influenzasmitte ved vaccination af 2-6-årige, bygger på analysescenarier (matematiske modeller), hvilket er forbundet med en vis usikkerhed. Hvor stor den smittebegrænsende effekt egentlig vil være, er der derfor ingen der kan sige med sikkerhed.

Hvordan vaccineres børn mod influenza i Danmark?

Der er to forskellige typer influenzavaccinationer til børn. Den ene type indeholder overfladeantigener (proteiner på overfladen af virus) fra 3 eller 4 influenzastammer. Denne type vacciner gives som injektion (et stik) og tilbydes allerede børn i risikogrupper. Det er den samme type som voksne får. Børn under 9 år skal dog have to doser med fire ugers mellemrum første gang de vaccineres. 

Den anden type (Fluenz Tetra), indeholder fire forskellige levende, men svækkede influenzavirus. Denne type vaccine gives som en næsespray. Det er den Sundhedsstyrelsen som noget nyt – på baggrund af situationen med COVID-19 – tilbyder raske børn mellem 2 og 6 år. Den skal pustes op i næsen to gange med fire ugers mellemrum og må gives til børn i alderen to til 17 år. Tilbuddet i år omfatter dog kun gratis vaccination af de 2-6-årige. Denne type vaccine må ikke gives til børn der er allergiske over for de aktive stoffer i vaccinen eller andre indholdsstoffer, herunder æg og æggeproteiner. Børn med alvorligt svækket immunforsvar eller børn der får salicylater (smertestillende medicin såsom acetylsalicylsyre), bør heller ikke få vaccinen.

Tilbuddet om gratis vaccine løber fra 1. oktober 2021 og til og med 14. januar 2022. Det er som udgangspunkt ens egen læge, der står for at vaccinere de 2-6-årige børn. 

Vaccinerer man også børn i andre lande?

Ja. Flere lande, herunder Finland, USA, England, Australien og Canada, enten tilbyder eller anbefaler vaccination mod influenza, som en del af det nationale børnevaccinationsprogram. Den levende svækkede vaccine, der gives som næsespray, har igennem en årrække været brugt i det engelske og finske vaccinationsprogram.

Skal mit barn influenzavaccineres? 

Hvis dit barn er mellem 2 og 6 år, er det i år omfattet af et gratis tilbud om influenzavaccination. Det kan dog diskuteres, hvor stor betydning vaccinen har for det enkelte, raske barn, da influenza sædvanligvis ikke medfører alvorlig sygdom hos børn. Som beskrevet, kan der dog være forebyggelsesmæssig gavn af influenzavaccination for den enkelte, for familien eller i forhold til sundhedsvæsenets aktuelle belastning. Hvis du er i tvivl om dit barn skal – eller må – blive influenzavaccineret, kan du tale med din egen læge om det.

Forfatter: Kim Foss (læge), redigeret af: Malene Toft (læge) og Cecilie Clemmesen (læge).

Kilder:

Sundhedsstyrelsen, om influenzavaccination af børn

Sundhedsstyrelsen, baggrundsnotat vedr. influenzavaccination af børn

Statens Serum Institut

Patienthåndbogen

Lægehåndbogen

UpToDate

Foto:

Foto af CDC fra Unsplash

Om forfatteren

Læge siden 2015 med bred klinisk erfaring fra både ind- og udland, er igang med at blive børnelæge. Stor erfaring med bekymringer for børn; både som læge på børneafdelinger, men også som far og ægtefælle. Gift med Stine, sammen har vi en dreng fra '14, en pige fra '16 og tvillinge-drenge fra '19.