Læger Formidler
Du læser lige nu

Skoldkopper

11
Trygge Forældre Infoblog

Skoldkopper

Skoldkopper er en af de hyppigst forekommende og mest smitsomme børnesygdomme. Sygdommen skyldes en virusinfektion og begynder oftest med let feber, lige før et rødt udslæt opstår. Der går mellem 2 og 3 uger fra man smittes, til symptomerne opstår, og man kan smitte 2 dage før udslettet opstår og indtil alle skoldkopper er dækkede af skorpe. Dette tager typisk 4-6 dage. Udslettet begynder som en lille rød plet, som efter nogle timer bliver til en lille væskefyldt blære, som brister og efter et par dage dækkes med skorpe. Oftest starter udslættet på bryst og ryg og spreder sig så til ansigt, hovedbund, arme og ben. Udslættet klør ofte, og der dannes hele tiden nye pletter, så man kan se alle udslættets stadier samtidigt. Antallet af pletter varierer fra få til flere hundrede.

Er det farligt og hvornår skal man søge læge?

De fleste børn med et raskt immunforsvar får et meget mildt forløb og bliver kun let påvirkede – infektionen går over af sig selv og kræver ingen behandling. Ofte vil appetitten være lidt nedsat, men barnet indhenter hurtigt det forsømte, når infektionen er overstået. Husk dog, at barnet skal drikke rigeligt væske!  Er dit barn meget generet af kløe, kan du smøre med zinkliniment, som køler og lindrer kløen. Ved meget voldsom kløe kan det være nødvendigt med allergimedicin (antihistamin). Begge kan købes på apoteket uden recept.

Vær opmærksom på, at der ikke går betændelse i skoldkopperne. Tegn på infektion er varme, hævelse og rødme omkring skoldkopperne, og ved disse tegn skal man søge læge.

En meget sjælden komplikation til skoldkopper er en godartet form for hjernehindebetændelse. Søg altid læge, hvis dit barn bliver bevidsthedspåvirket dvs. sløvt, slapt eller svært at komme i kontakt med.

Unge og voksne der får skoldkopper har større risiko for at få et alvorligere forløb end børn.

Vaccine

Der findes en vaccine mod skoldkopper, men denne indgår ikke i børnevaccinationsprogrammet. Læs mere om hvorfor den ikke gør det på patienthåndbogen, hvor du også kan se billeder af skoldkopper samt se en animationsvideo, som fint illustrerer infektion, symptomer og forløb.  

Hvornår kan barnet komme i institution?

Sundhedstyrelsen anbefaler, at børn holdes hjemme fra børnehave og skole, indtil alle pletter har dannet skorpe, og barnet er feberfrit. Skoldkopper giver med andre ord anledning til mange sygedage, da det kan være nødvendigt at holde barnet hjemme i flere uger. Heldigvis bliver de fleste livslangt immune overfor infektion med skoldkopper. Kun i meget sjældne tilfælde kan man få infektionen mere end en gang. 

I øvrigt

Skoldkopper kan i meget sjældne tilfælde smitte fra mor til foster i starten af en graviditet give anledning til øget risiko for fosterskader. Så er du gravid, og har været udsat for smitte med skoldkopper, så kontakte din egen læge – hvis du vel at mærke ikke har haft skoldkopper tidligere. 

Billeder af skoldkoppeudslæt:

Et barn der sover med røde skoldkopper i ansigtet.
Barn med skoldkopper i alle stadier: Blærer, bristede blærer og skorper.

På disse links kan du se flere billeder og få mere information fra Patienthåndbogen:

Tidlig fase

Ansigt

Animationsfilm om skoldkopper

 

 

 

 

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.

Følg os