Læger Formidler
Du læser lige nu

Tics og Tourettes

19
Trygge Forældre Infoblog

Tics og Tourettes

Du har sikkert hørt om tics eller Tourettes syndrom. Måske har du set tv-programmer om børn og voksne, der pludselig bryder ud i sang, hoster på andre, eller siger upassende ting på de mærkeligste tidspunkter. Tics og Tourettes er lidelser som desværre er omgivet af mange misforståelser og fordomme, men er faktisk noget, som mange vil opleve på et tidspunkt i livet. Læs med i denne uges tirsdagsinfo, hvis du vil være lidt skarpere på, hvad det egentlig drejer sig om!

Hvad er tics og Tourettes syndrom?

Tics er helt enkelt gentagne, pludselige og ufrivillige lyde, ord eller bevægelser, som for andre kan ligne frivillige eller bevidste handlinger.

Den hyppigste form for tics er motoriske tics, altså bevægelser af ansigtet eller kroppen. Oftest ses kast med hovedet, ryk af skuldrene eller forskellige grimasser.

Derudover kan man have vokale tics, dvs. ufrivillige lyde eller ord. Ved børn hører man ofte rømmen, snøften, gryntelyde eller fløjtelyde. Mindre hyppigt kan man ved tics høre ord eller sætninger, som gentages flere gange efter hinanden.

Nogle har også mere komplekse eller sammensatte tics f.eks. at fløjte en melodi, hoppe op og ned – eksemplerne er mange. Disse tics kan være endnu sværere at skelne fra bevidste handlinger, og kan give anledning til mange misforståelser.

Hvis man har flere forskellige vokale og motoriske tics på samme tid, og har haft det i mindst 1 år, kalder man det Tourettes syndrom.

Hvem får tics?

Alle børn kan få tics. Faktisk får hele 15-25% af alle børn et eller flere tics på et tidspunkt i deres liv! Som oftest forsvinder de dog inden, der er gået 1 år, og hos 80% vil de være aftaget eller forsvundet helt i løbet af ungdomsårene. Tourettes Syndrom er meget sjældnere. Hvis man har nære familiemedlemmer (forældre eller, søskende) med Tourettes syndrom, er der større risiko for selv at udvikle det. Tics opstår sjældent før man er 6 år, og ses oftest i 10-12 års alderen. Desuden er der markant flere drenge end piger, der udvikler tics – faktisk ca 5 gange flere!

Mange (op mod 60%) børn med Tourettes syndrom har, eller får, andre psykiatriske vanskeligheder f.eks. ADHD, OCD eller angst.

Hvad gør man ved tics og Tourettes syndrom?

De fleste børn med tics vil have et eller få forskellige tics. De kan udvikle sig med tiden, så et tic forsvinder, men et andet kommer til. Det er almindeligt at have perioder med få tics, som afløses af perioder med mange tics, som så falder til ro igen. 

De fleste tics forsvinder i løbet af 1 år. Hvis ticsene varer ved aftager de oftest med alderen.

Hvis du mistænker, at dit barn har tics, skal du opsøge din egen læge som i mange tilfælde kan hjælpe. 

Det er vigtigt  at undgå at barnet føler skyld eller føler sig anderledes. Børn kan opleve at få skæld ud i skolen fordi de f.eks. hoster eller grynter og “ikke vil stoppe”, og at andre børn driller dem. Her er det vigtigt at være åben og informere skolen, så de kan hjælpe lærere og de andre børn med at forstå, at det ikke er handlinger barnet gør med vilje.

Ved små børn er det bedste råd at fjerne fokus fra ticsne, så de ikke bliver kede af det eller føler skyld. Større børn kan ofte mærke en “tics-trang” inden de har et tic, og denne kan de lære at kontrollere med hjælp fra en læge eller psykolog.

Tourettes syndrom skal behandles hos en læge med børnepsykiatrisk specialviden og kræver i nogle tilfælde medicinsk behandling, hvis symptomerne er meget generende for den enkelte.

Kilder:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/boerne-og-ungdomspsykiatri/tilstande-og-sygdomme/udadrettet-adfaerd/tics-og-gilles-de-la-tourettes-syndrom/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke-hos-boern/sygdomme/oevrige-sygdomme/tics-og-tourettes-syndrom/

Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 6th Edition, Anita Tharper. John Wiley and Sons Inc. 2017

Forfatter: Mathias Bækgaard Hjortebjerg (læge)

Redigeret af: Malene Toft (læge) og Cecilie Clemmesen (læge)

Om forfatteren

Læge siden 2017. Igang med at blive børnelæge, men også med erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien. Far til 3 styks, fra hhv. 2014, 2016 og 2020.