Læger Formidler
Du læser lige nu

Høj fødselsvægt

5
Trygge Maver Infoblog

Høj fødselsvægt

Et af de første spørgsmål, der ofte melder sig, når man deler den glædelige nyhed, at man er blevet forældre, er, hvor meget den lille vejede da de blev født? Og det er jo et godt spørgsmål, for fødselsvægten er faktisk en god indikator for barnets velbefindende. Ofte er fokus rettet mod, at barnet ikke er for lille, men det omvendte kan også være et problem. Det skyldes, at en høj fødselsvægt faktisk kan være forbundet med risici ved fødslen og i den tidlige barndom. Hvis du vil vide mere om mulige komplikationer forbundet med høj fødselsvægt, så læs videre her.

Hvad er høj fødselsvægt og hvorfor er det relevant?

Høj fødselsvægt defineres som en fødselsvægt over 4,5 kg. Læger forsøger ofte at undgå, at barnet udvikler høj fødselsvægt, fordi det er forbundet med en række komplikationer under og efter fødslen. De mest alvorlige komplikationer under fødslen er fastsiddende skuldre og akut iltmangel hos barnet, hvilket kan medføre flere og mere alvorlige komplikationer såsom knoglebrud, nerveskade, hjerneskade, eller død. Et stort foster kan også have sværere ved at trænge ned igennem fødselskanalen, og derfor kan især presseperioden trække ud, og risikoen for svære bristninger ved skeden samt forløsning med sugekop eller kejsersnit, være øget. Efter fødslen er sundhedspersonalet også ekstra opmærksomme på både mor og barn, da høj fødselsvægt er forbundet med øget risiko for blødning hos moren og dysreguleret blodsukker hos barnet, især i de første par timer efter fødslen. Ligeledes er høj fødselsvægt forbundet med en øget risiko for sukkersyge og overvægt senere i livet. Det skyldes, at et barn som har svært ved at regulere blodsukkeret lettere udvikler lavt blodsukker, når det ikke længere forsynes med sukker fra morens blod. Barnet kræver derfor ekstra opsyn og skal være indlagt et par dage efter fødslen til observation.

Kan høj fødselsvægt opdages under graviditeten?

Hvis jordemoderen mistænker, at et foster er stort i forhold til den forventede størrelse for gestationsugen, vil man ofte tilbyde en opfølgende ultralydsundersøgelse mhp. en mere præcis vurdering af fostrets størrelse og vækst. Man kan nemlig med ultralyd måle forskellige parametre som mave- og hovedomfang, og ud fra disse mål nogenlunde vurdere, om der er tale om et stort foster. Hvis man så vurderer, at fostret er stort, vil man prøve at finde årsagen.

Den hyppigste årsag til høj fødselsvægt er genetik. Hvis mor og/eller far er højere end gennemsnittet, jamen så er barnets fødselsvægt også ofte højere end gennemsnittet. Dette er normalt og ofte helt ufarligt. Man skal dog altid have udelukket potentielt mere skadelige årsager til høj fostervægt med henblik på at behandle dem og forebygge komplikationer.

Overvægt hos moren er en anden hyppig årsag til for høj fostervægt hos barnet. Gravide med et højt BMI anbefales derfor ikke at tage for meget på i vægt under graviditeten, alt afhængigt af deres BMI inden de blev gravide. Det er dog også vigtigt, at den gravide ikke taber sig under graviditeten. Man kan altid spørge sin jordemoder til råds, hvis man er i tvivl omkring sin vægt under graviditeten. I Danmark anbefales det generelt, at overvægtige gravide ikke tager mere end 8-10 kg. på under graviditeten.

Graviditetsbetinget sukkersyge er også en vigtig årsag til høj fostervægt, da et dårligt reguleret blodsukker øger risikoen for et stort foster. Gravide, som har en øget risiko for graviditetsbetinget sukkersyge, eller hvis der er mistanke om nyopstået sukkersyge pga. f.eks. stort foster, skal derfor testes for sukkersyge. Det er vigtigt at man hurtigt får reguleret blodsukkeret hos en gravid med sukkersyge, da dette kan forebygge eller bremse den hastige vækst hos fosteret.

Hvilken betydning har det, hvis man mistænker, at fosteret er stort?

Anbefalinger vedr. behandling og håndtering af gravide med et stort foster afhænger af årsagen til øget fostervækst og øvrige risikofaktorer. I Danmark anbefaler man ofte, at hvis man skønner, at fosterets vægt er over 4,5 kg, så kan fødslen enten sættes i gang, eller den gravide tilbydes et planlagt kejsersnit for at undgå de føromtalte komplikationer. Men som nævnt, så spiller morens højde og sygehistorie i sidste ende en afgørende rolle, og derfor kan behandlingen variere.

Opsummering

Høj fødselsvægt er forbundet med en række alvorlige komplikationer, og derfor er sundhedspersonale opmærksomme på, om maven vokser lidt for meget i især den sidste del af graviditeten. Hvis man mistænker et stort foster, vil man undersøge for graviditetsbetinget sukkersyge og holde nøje øje med, hvor meget fosteret vokser, med henblik på at forebygge, behandle og eventuelt sætte fødslen i gang før tid for at undgå eller minimere risikoen for komplikationer.

Forfatter

Mads Langager Larsen, læge

Revideret af: 

Caroline Nørgaard-Pedersen, læge

Kilder:

DSOG guidelines “Foetus Magnus Suspicio 2018”.

Anbefalinger for svangreomsorg via sundhedsstyrrelsen.

Om forfatteren

Læge siden 2015. Ansat på fødeafdelingen på Rigshospitalet. Faglig interesse er især indenfor gravide og fødende. Gift og har en lille datter, Alice.