SAFE!-cirklen er en huskeregel udviklet i Læger Formidler. Hvert bogstav står for et trin i vurderingen af almen tilstanden hos et barn der er blevet syg. Den er udviklet til brug af forældre – både til selv at observere sit syge barn derhjemme, men også til at have god og brugbar information til læger/sygeplejersker, hvis man skulle få behov for sundhedsvæsenet.

S: Se på hud og vejrtrækning A: Aktivitet og leg F: Flaske og ble E: Effekt af tiltag !: Mærk efter din mavefornemmelse

Gennemgang af SAFE!-cirklen

Sammen med læge Claus Sønderskov gennemgår vi hvert trin i SAFE!-cirklen i podcastens episode 2. Her kan du læse en kort sammenfatning af hvordan man bruger SAFE!-cirklen:

Se på hud og vejrtrækning. Første trin i SAFE!-cirklen er at danne sig et umiddelbart overblik over barnets udseende. Er der er nogle akutte ændringer i barnets hud? Trækker barnet vejret som det plejer? Det vigtigste er, at der ikke er tydelige ændringer i barnets hudfarve eller vejrtrækning. Det er normalt at børn trækker vejret hurtigere når de har feber, men det er vigtigt at vejrtrækningen ikke er besværet.

Aktivitet og leg. Er barnet interesseret i leg og kontakt? Graden af aktivitet og leg afhænger selvfølgelig af barnets alder, men overordnet set er det vigtigt at holde øje med om der sker ændringer i barnets interesse i leg og omverdenen. Det er naturligt at børn ikke har samme energi når de er syge, men hvis de stadig er interesserede i leg og kontakt, er det et godt tegn.

Flaske og ble. Dette står for at man skal være opmærksom på hvor meget barnet drikker og tisser – uanset om det ammer, får flaske eller drikker af kop/tudekop. Det er vigtigt at barnet drikker rigeligt og tisser lige så meget som det plejer. At være opmærksom på at barnet får rigeligt væske er langt vigtigere end at være opmærksom på hvor meget det spiser. Det er meget normalt at børn ikke spiser når de er syge, men appetitten skal nok komme igen når de bliver raske.

Effekt af tiltag. Det er vigtigt løbende at holde øje med hvordan sygdommen udvikler sig, og om der er effekt af de tiltag, man gør sig.

!❤

Mærk efter. Det er også vigtigt at tage sig tid til at mærke efter hvad man selv mener som forælder. Man er den der kender sit barn bedst.