Læger Formidler
Du læser lige nu

Vitaminer

71
Trygge Forældre Infoblog

Vitaminer

Vitaminer

De første to år af barnets liv er de vigtigste, når det kommer til kostens indhold af næringsstoffer. Børn i denne alder er de mest udsatte, hvis kosten ikke indeholder den rette mængde energi, vitaminer og mineraler. Dog får langt de fleste børn hvad de skal bruge gennem en sund og varieret kost – og det er klart den bedste måde at få sine næringsstoffer på. Vi uddyber herunder, hvorfor de forskellige næringsstoffer er så vigtige for det lille barn

Jern

Det blev lidt forvirrende for mig, da anbefalingerne i 2015, mellem mine to første børn, blev lavet helt om. Før anbefalede man jerntilskud til alle spædbørn. Men Sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder nu således:

Børn født til terminen (efter 37 graviditetsuger) med normal fødselsvægt fødes med store jerndepoter. Disse dækker behovet helt frem til 6-månedersalderen. Der er ikke meget jern i modermælk, men barnet optager den smule, det behøver. Fra 6-månedersalderen anbefaler man, at kosten er rig på jern, som bl.a. findes i kød og fisk. Raske børn født til tiden skal altså ikke have jerntilskud.

For børn med lavere fødselsvægt er anbefalingerne anderledes: Børn født til tiden med fødselsvægt < 2500 g anbefales et dagligt jerntilskud på 8 mg allerede fra de er 6 uger til de er 6 måneder. Børn med fødselsvægt < 1500 g anbefales et dagligt jerntilskud på 8 mg ca. fra beregnet termin og til 12-månedersalderen. 

Der kan være forskellige årsager til også at give større børn jerntilskud, f.eks. hvis de har en sygdom der gør at de ikke optager jern så godt. De fleste børn er dog dækket godt ind med en varieret kost.

Kroppen kan ikke rigtigt udskille jern, kun når man bløder – det er derfor jern man oftest ser forgiftninger med. Kroppen forsøger at styre jernindholdet ved at regulere, hvor meget der optages via tarmen. Hvis man er i jernunderskud, bliver man bedre til at optage jern. Det er smart!

Jernmangel er den mest almindelige mangelsygdom hos de mindste børn. Jernmangel kan i svære tilfælde give forsinket udvikling. Som sagt er de fleste børn dækket godt ind med en varieret kost.

D-vitamin

Raske børn født til terminen anbefales et dagligt tilskud af D-vitamin på 10 mikrogram fra barnet er 2 uger til det fylder 4 år. Alle over 4 år (både børn og voksne) bør desuden tage D-vitamin fra oktober til april. Disse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er ændret i december 2020. Tidligere anbefalede man kun tilskud indtil 2 år. Baggrunden for ændringen kan du læse mere om her. Hos børn med mørk hud og børn, som går tildækkede om sommeren, tilråder man at fortsætte tilskuddet af D-vitamin i hele barndommen hele året rundt. 

D-vitamintilskud tilrådes både til flaske- og brystbørn. Fra februar 2020 vil modermælkserstatning, grundet nye EU-regler, indeholde lidt mere D-vitamin end tidligere, svarende til 1,3 mikrogram D-vitamin pr. 100 ml. Det har den betydning, at spædbørn der til daglig indtager mindst 800 ml modermælkserstatning, med et indhold af D-vitamin på minimum 1,3 mikrogram, ikke længere skal have D-vitamintilskud. De vil altså få den anbefalede mængde D-vitamin via modermælkserstatningen alene. Spædbørn der får under 800 ml modermælkserstatning dagligt skal fortsat have et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin. Ligeledes skal tilskuddet genintroduceres, når barnet, i takt med at det spiser mere mad, drikker mindre end de 800 ml dagligt.

D-vitaminmangel kan medføre deform udvikling af knoglerne, forsinket længdevækst og forsinket udvikling generelt. D-vitaminmangel ses herhjemme mest hos børn med anden etnisk oprindelse end dansk. Det skyldes, at vi danner D-vitamin, når sollys rammer huden, og mørk hud blokerer i højere grad for solens stråler.

Calcium – kalk

Børn, som grundet mælkeallergi, laktoseintolerans eller forældrenes fravalg, ikke får tilstrækkeligt med mælkeprodukter, anbefales fra 1-årsalderen et dagligt tilskud af calcium på 500 mg. Kalktilskud kan gives som tablet eller brusetablet – tabletter bør først bruges, når barnet er 1½ år grundet risiko for fejlsynkning.

I det første leveår dækkes behovet af modermælk eller -erstatning.

Børn, som er under udredning for mælkeallergi, behøver ikke kalktilskud i den korte periode, hvor mælken forsøgsvist udelades  af kosten. Der sker ikke noget ved at mangle kalk i en kort periode. 

Multivitaminer

Raske børn behøver  som udgangspunkt ikke multivitaminpiller, fordi de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten. De har derfor ikke behov for tilskud ud over D-vitamin, som det er beskrevet ovenfor. Kosttilskud kan aldrig erstatte en sund og varieret kost, fordi kosten bidrager med mange flere vigtige stoffer end blot vitaminer og mineraler. Hvis man har meget småtspisende børn, som nærmest lever af pasta og agurk, vil det nok være en god ide at give dem en multivitaminpille engang imellem. Nogle for tidligt fødte børn har behov for ekstra vitaminer, men så vil I have fået information om det på børneafdelingen.

Hvis man som forældre alligevel ønsker at give sine børn over 1½ år ekstra vitaminer, er det en god idé at vælge en multivitaminpille tiltænkt børn. Man skal også vælge nogle hvor ”referenceindtag”/RI (tidligere kaldet ”anbefalet dagligt tilskud”/ADT) ikke overstiger 100 % for børn mellem 1 og 10 år. 

Udelukkende vegansk ernæring til spædbørn og småbørn (under 2 år) kan ikke anbefales. Dette skyldes at det kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov med vegansk kost. Hvis man alligevel ønsker at leve strikt vegansk, skal man være særligt opmærksom på at få tilstrækkeligt med vitaminer (særligt B12), jern og øvrige næringsstoffer. Få grundig vejledning af din læge eller en diætist.

Fiskeolie og levertran anbefales ikke til børn, da indholdet af A-vitamin i levertran er for stort, og barnet får dækket sit behov for D-vitamin via det anbefalede tilskud.

Nogle af de hyppigste og alvorligste forgiftninger hos børn er med vitaminpiller. Det er derfor vigtigt at sørge for at opbevare vitaminpillerne, så børnene ikke selv kan få fat i dem –  især hvis man vælger dem som f.eks. smager som og ligner vingummibamser – det kan få børnene til at blive ekstra kreative med, hvor højt de kan nå op 😊

Forfatter: Stine Foss (læge)

Redigeret af: Camilla Palmquist (læge), Kim Foss (læge) og Malene Toft (læge)

Referencer:

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/~/media/2986643F11A44FA18595511799032F85.ashx

https://pro.medicin.dk

https://www.sst.dk/da/Viden/Ernaering/Ernaering-til-spaedboern/Vitaminer-og-jerntilskud

Om forfatteren

Læge siden 2015, skal være praktiserende læge. Har læge-erfaring fra lungeafdeling, psykiatri, demensudredning og almen praksis samt rigeligt mor-bekymringserfaring. Mor til to.