Læger Formidler
Du læser lige nu

COVID-19 og graviditet – en opdatering

15
Trygge Maver Infoblog

COVID-19 og graviditet – en opdatering

Smittetallet for COVID-19 er faldet, Omikron-varianten har vist sig at være langt mindre alvorlig for gravide kvinder og deres fostre end ved tidligere varianter som Delta-varianten, og gravide og ammende kan blive vaccineret for COVID-19. Så hvad siger de nyeste anbefalinger om, hvordan man skal forholde sig til COVID-19 nu? 

Sværhedsgrad afhænger af SARS-CoV2-variant

Siden de første gravide kvinder blev smittet med COVID-19 i 2020, er man blevet meget klogere på, hvordan COVID-19 kan påvirke den gravide kvinde og fosteret. Først og fremmest har man fundet ud af, at sværhedsgraden af sygdomsforløbet afhænger af SARS-CoV2-varianten. Flere gravide kvinder smittet med delta-varianten havde behov for hospitalsindlæggelse sammenlignet med de øvrige varianter. Af den grund var man også mere bekymret for kvindens foster, og man igangsatte et tættere opfølgningsprogram med blandt andet fosterscanninger hos COVID-smittede gravide kvinder. Dette opfølgningsprogram er nu blevet udfaset, da nyere varianter har vist sig sjældent at medføre et alvorligt sygdomsforløb hos gravide kvinder. 

Gravid med COVID-19

Risikoen for at blive smittet med COVID-19 er ikke højere hos gravide kvinder, men forskning viser, at graviditet kan øge risikoen for et alvorligt sygdomsforløb, særligt i 3. trimester. De hyppigste symptomer på COVID-19 er hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, tab af smags- og lugtesans og diarre. Størstedelen af de smittede gravide er dog asymptomatiske. Man har fundet ud af, at smitte fra mor til foster sker sjældent, hvis man er blevet smittet med COVID-19. Det tyder dog på, at antistoffer kan overføres fra mor til foster. Derved kan fosteret opnå passiv immunitet fra moren (dvs. overførsel af allerede udviklede antistoffer), men man ved fortsat ikke hvor længe denne immunitet (beskyttelse) varer ved. 

Både danske og internationale forskningsresultater viser, at vaccination af gravide kvinder mod COVID-19 kan hjælpe til at beskytte mod et alvorligt sygdomsforløb. Man har ligeledes set, at ud af de gravide kvinder, der har haft behov for iltbehandling eller indlæggelse på en intensiv afdeling, har størstedelen været uvaccinerede. Det er fortsat uvist, hvorvidt smitte og vaccination under en graviditet vil medføre øget risiko for senfølger. 

Er vaccination af gravide og ammende sikkert?

Vaccination mod COVID-19 blev godkendt i 2021 til både gravide og ammende kvinder, da forskning antydede, at den ikke var forbundet med en øget risiko for graviditetskomplikationer, spontan abort, for tidlig fødsel eller komplikationer hos det ufødte barn, men derimod kan mindske risikoen for dødfødsel. Forskningen viste også, at vaccinerne er lige så effektive til at forebygge indlæggelse og død hos gravide som hos ikke-gravide kvinder, og at bivirkningsprofilen ikke er anderledes hos gravide kvinder. Studier påpeger desuden, at vaccinen muligvis kan have en beskyttende effekt for fosteret. Sundhedsstyrelsen (SST) og European Medicines Agency (EMA) anbefaler på ovenstående baggrund, at gravide, og dem der planlægger at blive gravide, bliver vaccineret (se SST’s notat omkring vaccination under kilder til sidst i indlægget.)

Hvordan skal jeg forholde mig til COVID-19, hvis jeg bliver gravid i 2022?

COVID-19 virussen kan fortsat mutere sig til nye virus-varianter. Da immunforsvaret er svækket under en graviditet, gælder der særlige forholdsregler for gravide kvinder. Hvis COVID-19-smitten atter stiger i samfundet, anbefales det, at gravide kvinder har fokus på god hygiejne såsom grundig håndvask, håndsprit og god afstand samt at følge anbefalingerne for gravide og ammende kvinder fra ens fødested og fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis uheldet skulle være ude, så er der nedenfor opridset et par gode råd:

  • Bevar roen, hvis der opstår symptomer på COVID-19 eller hvis du har en positiv COVID-test. 
  • Observer dine symptomer. Sørg for at drikke rigeligt, bevæg dig trods feber og træthed, og tag evt. 1 gram panodil (op til 4 gange dagligt) for at sænke temperaturen.
  • Kontakt din egen læge eller vagtlæge, såfremt du får forværring af symptomer eller vedvarende høj feber. 
  • Vær opmærksom på, om du kan mærke dit barn bevæge sig som vanligt, og kontakt dit fødested, hvis det ikke er tilfældet.
  • Snak med dine pårørende, jordemoder eller egen læge om dine tanker og eventuelle bekymringer i forhold til coronavirus og graviditet.

Følg nyeste anbefalinger her:

SST 

DSOG COVID Guidelines 

Forfatter: Katrine Jørgensen, læge

Redaktør: Yagmur Sisman, læge

Kilder:

DSOGs Guideline Klinisk vejledning om håndtering af COVID-19-smittede gravide og fødende kvinder, deres partner og det nyfødte barn April 2022

SST: Notat vedr. COVID-vaccination af gravide 2022 
COVID vaccines safe for pregnant women and cut stillbirth risk

Om forfatteren

Læge siden 2018. Har erfaring fra industrien, forskningen og er nu ansat på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler. Er særligt bidt af obstetrikken (de gravide, de fødende og de barslende). Har selv en søn på 2 år.