Showing 22 Result(s)
Trygge Maver Infoblog

Stofskiftesygdom i relation til graviditet og fødsel

Dit stofskifte påvirker alle kroppens organer og uden en velreguleret produktion af stofskiftehormoner ville vores krop ikke fungere. Men hvilken særlig betydning har et velreguleret stofskifte for en graviditet og en fødsel? Kan man få en stofskiftesygdom, som kun er tilstede under en graviditet? Kan en graviditet udløse en stofskiftelidelse? …

Trygge Maver Infoblog

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes

Du er måske blevet overrasket over, hvor mange lægebesøg, jordemoderbesøg, scanninger og andre undersøgelser, man bliver tilbudt under sin graviditet. Blandt disse hører i nogle tilfælde en undersøgelse for graviditetsdiabetes, som ca. hver tredje gravide i Danmark bliver tilbudt. Men hvad er graviditetsdiabetes egentlig, og hvorfor er undersøgelsen så vigtig? …