Læger Formidler
Du læser lige nu

Graviditet, fravær og sygemelding

6
Trygge Maver Infoblog

Graviditet, fravær og sygemelding

Graviditet, fravær og sygemelding

Kroppen undergår mange forandringer, når man er gravid og skal være forældre til en lille ny. De fleste slipper ikke udenom graviditetsrelaterede gener. Du oplever måske, at generne medfører, at du ikke kan få hverdagen til at fungere og må sygemelde dig. Det kan være tilkommet graviditetskomplikationer, som gør, at lægen anbefaler en sygemelding. I disse situationer kan man måske undre sig over, at andre kan gennemføre deres graviditet uden behov for fravær. Der er stor forskel på graviditeter og relaterede gener eller komplikationer. Hvis lægen vurderer, at man ikke kan passe sit arbejde, når man er gravid, så er man sikret ret til fravær. Lægen er sjældent involveret i kortvarigt sygefravær. Det kan dog blive nødvendigt med lægelig indblanding i nogle situationer. Læs med her, hvornår egen læge er indblandet i fravær eller sygemelding under graviditeten.

Fravær fra arbejdet under graviditeten

Har du behov for sygefravær i graviditeten, så kan det være, at du oplever, at det føles svært og tabuiseret at sygemelde sig. Man vil jo gerne gøre det så godt som muligt på arbejdet og synes ikke, at en graviditet skal stå i vejen for dette. At være gravid er jo ikke en sygdom. Nogle gravide kan dog alligevel have behov fravær eller sygemelding. Det kan være, at ens erhverv er farligt som gravid, fx arbejde med kemiske stoffer, som kan give fosterskader. Andre årsager kan være, at der tilstøder graviditetskomplikationer, belastning fysisk og psykisk i en grad, der medfører, at man ikke kan arbejde.  

Fraværsmelding ved risikofyldt arbejde

Ved første graviditetsundersøgelse, som foregår i graviditetsuge 6-10 hos egen læge, spørges der ind til beskæftigelse. Hvis man her et risikofyldt arbejde, skal der her tages stilling til, om man skal meldes fraværende. Det skal ske indtil det er afklaret, om arbejdet er en risiko for fosteret eller ej. Ved mistanke arbejde, der kan være farligt for den gravide eller fosteret, bliver man henvist til Arbejdsmedicinsk afdeling. Det er en afdeling på et sygehus som foretager en vurdering af arbejdsforholdene. 

Man har pligt til at fortælle sin arbejdsgiver om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel (terminsdato). Det kan nogle gange af hensyn til den gravide kvinde og til fosteret være en god ide at fortælle det til sin arbejdsgiver endnu tidligere. Arbejdsgiver kan omplacere dig til mindre risikofyldte opgaver på arbejdspladsen eller fraværsmelde dig, hvis det bliver nødvendigt. Har man et risikofyldt erhverv, kan det være en fordel at kontakte egen læge mhp. rådgivning, før man bliver gravid.

Andre årsager til fravær i graviditeten

Man kan være sygemeldt fra sit arbejde på grund af ”almindelig” sygdom eller på grund af sygdom relateret til graviditeten. Dette kaldes graviditetsbetinget sygefravær. Der kan fx være tale om bækkensmerter, afkortet livmoderhals eller andet. Vurderer lægen, at der er komplikationer i graviditeten, som er risikofyldte for dig som gravid eller for fosteret, så kan du som gravid sygemeldes. Lægen kan hjælpe med dokumentation i forhold til udbetaling af refusion til arbejdsgiver, hvis den gravide er i arbejde.

Sygdom under barselsorlov

Hvis du som mor bliver syg under din barsel og ikke kan passe dit barn, kan far eller medmor holde orloven i stedet. Det kan ske 4 uger før terminsdato til 14 uger efter fødslen. Man skal have dokumentation fra egen læge, for at man som mor ikke kan passe sit barn på grund af sygdom. 

Hvis du som mor bliver syg under din forældreorlov (fra uge 15 efter fødslen og op til 32 uger herefter) og er på barselsdagpenge, kan barnets anden forælder (far eller medmor) holde orloven i stedet. Udbetaling Danmark og din arbejdsgiver skal orienteres herom. I dette tilfælde behøver man ikke have dokumentation fra lægen ved sygemelding. Men det kan ofte være en god ide at involvere sin læge alligevel.

Få mere viden

Hvis du har brug for mere viden om graviditet og fravær- og sygemelding, kan du læse mere på Patienthåndbogen eller på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Find flere indlæg fra Læger Formidler om tiden op til og efter fødslen på Trygge Maver bloggen eller lyt til Trygge Maver Podcasten

Kilder

Lægehåndbogen 

Sundhedsstyrelsen – Graviditet og arbejdsmiljø 

Forfatter: Læge Mette Østergaard Thunbo
Redigeret af Læge Cæcilie Weber Thomsen og Læge Camilla Klastrup 

Om forfatteren

Bor i Aarhus. Læge siden 2018 og forsker aktuelt på Aarhus Universitetshospital i anvendelsen af flere typer medicin samtidigt under graviditeten og hvordan det påvirker risikoen for misdannelser og vækstforstyrrelser hos fosteret. Har erfaring fra arbejde i akutmodtagelse og almen praksis - og fra et års barsel.