Læger Formidler
Du læser lige nu

Hvordan får man et høreapparat?

0
Tryg i livet infoblog

Hvordan får man et høreapparat?

Hvornår giver det mening at få et høreapparat?

Hvis du er i tvivl om din hørelse er nedsat, så gå som det første en tur til ørelægen. Her kan du i første omgang få fjernet ørevoks. Hvis ikke det er nok, kan du få foretaget en høreprøve og evt. få stillet en diagnose, som kan hjælpe til beslutningen om et høreapparat. I udgangspunkt giver det mening at anvende høreapparat, når du er begrænset i din hverdag grundet din hørenedsættelse – og vær ærlig her; skruer du højere op for TV’et end du plejer, har du svært ved at følge med i en samtale, hvis der er mange om bordet, eller beder du ofte folk om at gentage hvad de sagde? Dette er alle tegn på hørenedsættelse.

Bliver ens hørelse helt normal igen?

Et høreapparat vil forbedre din kommunikation. Din hørelse bliver ikke som da du var ung, det giver dig ikke din naturlige hørelse tilbage. Ligesom med al andet teknologi, er der sket utrolig meget inden for høreapparater gennem de sidste år, og et høreapparat er ikke længere noget som bare forstærker al lyd – eller på størrelse med Fru Fernando Møge’s i Matador. Der findes i dag mange forskellige slags høreapparater, og det bedste er at tage en snak med audiologen om, hvad der vil være det bedste for netop dig. Fælles er, at de er blevet bedre til at filtrere i lyden, så støj sorteres fra og kommunikationen forstærkes. 

Hvordan får du rent praktisk fat i et høreapparat? 

Start med en høreprøve; det kræver ikke henvisning at bestille tid hos en ørelæge og det er et krav at ørelægen henviser til et høreapparat, hvis man skal have det gratis eller med tilskud. Fra ørelægens høreprøve og henvisning findes der i reglen to veje: De private høreklinikker og det offentlige. 

Lad os starte med den offentlige vej først:

Ørelægen laver en henvisning, det vil i de fleste tilfælde være til sygehusets høreklinik eller audiologiske afdeling. I region Sjælland, Hovedstaden og Nordjylland findes der desuden såkaldte puljeordninger, hvor man kan få et apparat via en privat klinik, men hvor det offentlige betaler.  Læs mere på høreforeningens hjemmeside: https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/ . Ventetiden på de forskellige afdelinger varierer, på https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg kan man se den aktuelle ventetid. Fordelen ved at få høreapparat på sygehuset er, at det er helt gratis, og for nogen kan det give en tryghed at gå på et sygehus i stedet for en privat klinik. Det er også her at de mere komplicerede høretab behandles, samt høretab hos unge under 18 år. 

Høreapparat i det private regi:

Vælger du en privat klinik, skal du dog ikke betale det hele selv. I 2022 er tilskuddet 4.193 kr. for behandling af et øre og 2.384 kr. for behandling på andet øre, hvis du går til en godkendt privat klinik – en liste over disse kan findes på www.audiologi.dk – og husk – du skal være henvist af en ørelæge. Fordelen ved en privat klinik er, at den måske er tættere på dit hjem, og ventetiden er generelt kortere. Det kan være en god ide at tjekke op på om din forsikring dækker, hvis du skulle være uheldig at miste et apparat, da du selv skal betale et nyt, hvis du mister det. Husk først at bestille dit høreapparat, når du har fået bevilliget dit tilskud fra det offentlige. Høreklinikken vil ofte hjælpe med ansøgningen, men ellers kan den findes på din regions hjemmeside. 

Hvilke tests og prøver skal man igennem for at få et høreapparat.

For at få et høreapparat skal du igennem lidt undersøgelser. Ofte vil en audiologiassistent eller audiolog foretage selve høreprøven, som resulterer i en hørekurve. Dette danner sammen med de oplysninger, du selv giver, grundlag for valget af høreapparat. 

Nu har jeg et høreapparat, hvad så? 

Et høreapparat er et hjælpemiddel ligesom en knæskinne eller et par briller, som kan kræve tilvænning at bruge. Det vil i starten måske føles mærkeligt, eller det sidder eller lyder måske ikke helt som det skal. Man har mulighed for at få høreapparatet tilpasset, både i form, men også i indstillingerne for hvordan lyden forstærkes. Et sted, hvor man kan hente hjælp, er på din kommunes kommunikationscenter, hvor du kan få undervisning i brug af dit høreapparat og tilbud om kurser, der kan støtte dig i din kommunikation. (Find dit lokale kommunikationscenter her: https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/kommunikationscentre/find-dit-kommunikationscenter/. Du kan også få råd og vejledning om øvrige høretekniske hjælpemidler. Som regel vil kommunikationscentret også hjælpe med at søge din kommune om bevilling af hjælpemidlerne. Noget af det vigtigste er at du ikke giver op, og at du henvender dig hvis høreapparatet generer. Ligesom et par sko, så holder man op med at gå med dem, hvis ikke de passer, eller hvis man konstant bliver mindet om, at de er der. 

Efter et par tilpasninger, bliver mange ofte mere tilfredse med deres høreapparater. 

Vil du vide mere?

Sundhedsstyrelsen har i 2019 lavet en pjese som kan give et fint overblik: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pjece-hoeretab.ashx?la=da&hash=AAA04833E6381819554D32E0E134DDC1AE1515E3

Tak til Audiolog David Harbo Jordell for inspiration og gennemlæsning. 

Forfatter:

Cecilie Laustsen-Kiel

Redaktion:

Anne Sophie Homøe. 

Referencer:

https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/hoereklinikker/puljeklinikker/

https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg?treatmentId=357&organizationGroupId=4&regionId=1,2,3,4,5&postalFrom=5000

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/hvis-du-skal-ha-hoereapparat

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/hoereapparat

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/hjaelpemidler/gode-raad/saadan-faar-du-hoereapparat

https://www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Sider/Hoereapparat-hos-en-privat-hoereapparatforhandler.aspx