Læger Formidler
Du læser lige nu

Fosterovervågning 

55
Trygge Maver Infoblog

Fosterovervågning 

Under alle fødsler – hvad enten de foregår på et hospital eller derhjemme – bliver der holdt godt øje med babyen undervejs.
Det mest benyttede værktøj til at overvåge en baby under en fødsel, er at måle babyens hjerterytme. Hjerterytmen er nemlig en god indikator for, hvordan babyen klarer strabadserne under en fødsel. Hjerterytmen kan overvåges på flere forskellige måder, og valget afhænger af, om der er opstået komplikationer under din graviditet eller under fødslen. På samme måde er nogle babyer i større risiko for at blive stressede under fødslen og bliver derfor overvåget mere nøje end andre.  

Trærør eller doptone 

Har du haft en graviditet uden komplikationer, og er der heller ikke stødt nogle til under fødslen, vil jordemoderen lytte til din babys hjerterytme med et “trærør” (dog ikke så udbredt mere) eller doptone (lille håndholdt apparat, der ved hjælp af ultralyd kan opfange og gengive babys hjertelyd.) I løbet af udvidelses- og nedtrængningsfasen vil der blive lyttet til babyens hjerterytme omkring hvert 15.-30. minut. Når du når til pressefasen, vil jordemoderen lytte til babyens hjerterytme under/efter hver ve.  

CTG 

Man kan også overvåge babyens hjerterytme med CTG (som står for kardiotocografi.) Det er det, man i mere daglig tale kalder en “strimmel”. CTG’en registrerer alle babyens hjerteslag og kan også registrere dine veer. Du vil derfor kunne se to kurver på skærmen: én for din babys hjerterytme og én for dine veer. Babyens hjerterytme bliver på den måde overvåget mere kontinuerligt, og bruges hvis der er opstået komplikationer i din graviditet eller under fødslen, som gør, at man ønsker at holde ekstra øje med den lille..Det kan bl.a. være, hvis du tidligere har fået et kejsersnit, hvis du får ve-stimulerende drop (læs mere om ve-stimulerende drop her), hvis fostervandet er grønt, hvis du har en epiduralblokade eller hvis din pressefase bliver længere end 1 time.  

Med CTG’en kan man både registrere hjertelyden ude på maven ved at hæfte en lille måler fast på maven med elastikbånd, eller man kan placere en lille elektrode – også kaldet en skalpelektrode – direkte på babyens hoved via. skeden. Elektroden kan dog kun placeres, hvis dit vand er gået.
Det kan være sværere at bevæge sig rundt, når din babys hjerterytme overvåges med CTG. Nogle afdelinger har dog trådløse CTG-apparater, som gør det nemmere at komme rundt. Afhængig af din fødsel, vil man enten bruge CTG hele tiden eller omkring 20 min af gangen med jævne mellemrum.  

Afvigende hjerterytme 

Hvis hjerterytmen er helt normal, kan man med stor sandsynlighed sige, at din baby har det godt. En afvigende hjerterytme under dele af fødslen er meget almindeligt og betyder ikke nødvendigvis, at din baby er stresset. Det er eksempelvis normalt, at babyens hjerterytme bliver langsommere under veerne. Hvis hjerterytmen er afvigende, vil det som oftest dreje sig om forbigående forandringer, som ikke har betydning for babys ve og vel. Hjerterytmen normaliseres oftest af sig selv, men det kan i nogle situationer hjælpe at skifte stilling, give væske eller slukke for et eventuelt ve-stimulerende drop i en periode.  

Andre undersøgelser, hvis hjerterytmen er afvigende 

Hvis hjerterytmen fortsat er afvigende trods forskellige tiltag, kan man supplere med en lille blodprøve fra babys hoved – det, der kaldes en skalp-pH. Dette gøres ved at føre et rør ind i skeden på den fødende, helt tæt på babyens hoved, hvor der så laves et lille prik i babys hovedbund. Ved at måle pH-værdien i babyens blod får man et øjebliksbillede af, hvor meget ilt der er i blodet. Iltindholdet kan sige noget om, hvor mange ressourcer babyen har til at kunne klare sig gennem fødslen. En lav pH-værdi betyder for lidt ilt i babyens blod og er et udtryk for, at babyen er stresset af fødslen.

PH vil helt naturligt ændres under fødslen på grund af påvirkning af blodgennemstrømningen af moderkagen og tryk på babyen under veer, nedtrængning i bækkenet og i pressefasen. Særligt i pressefasen vil pH falde. For at følge udviklingen vil man ofte gentage blodprøven flere gange under en fødsel. En pH-værdi kan dog ikke stå alene, og skal fortolkes med risikofaktorer, tidligere målte pH’er og fødslens fremgang in mente. På baggrund af disse informationer vil fødselslægen kunne afgøre, om din baby fortsat kan klare strabadserne, eller om fødslen skal hjælpes på vej ved at bruge sugekop (læs mere om sugekop-fødsel her) eller ved at forløse ved et akut kejsersnit (læs mere om akutte kejsersnit her).   

Opsummering 

Fosterovervågning bruges altid under en fødsel, og her vil hjerterytmen være den mest udbredte måde at følge babys overskud undervejs.  

Hjerterytmen kan… 

  • Lyttes til med trærør eller doptone. Dette gøres kun, hvis du har haft en ukompliceret graviditet, og fødslen forløber ukompliceret. 
  • Lyttes til med CTG, hvilket giver et mere kontinuerligt indblik i hvordan din baby belastes af fødslen undervejs. Dette bruges, hvis der er opstået komplikationer i din graviditet eller under fødslen, som vil kunne påvirke baby. 
  • Suppleres med en skalp-pH, der er en lille blodprøve fra din babys hoved. Blodprøven siger noget om din babys iltindhold i blodet og er med til at afgøre, om din baby kan klare strabadserne.  

Få mere inspiration og viden 

Læs også om fosterovervågning her: DSOGs Patientguide til fosterovervågning  

Find flere indlæg fra Læger Formidler om tiden op til og efter fødslen på Trygge Maver bloggen eller lyt til Trygge Maver Podcasten.  

Eller er det måske den lille der er syg? Så lyt til Trygge Forældre podcasten eller se indlæg på  Trygge Forældre Infobloggen

Forfatter: Læge Katrine Jørgensen  

Reviewet af: Læge Pauline Kromann Reim og læge Yagmur Sisman 

Oprindelig publiceringsdato: 25. august 2022 

Fagligt opdateret: 23. maj 2024 

Opdateret af: Læge Katrine Jørgensen 

Review af: Læge Julie Milbak 

Kilder 

DSOG’s Guideline omkring fosterovervågning under fødslen 

DSOG’s Guideline omkring metoder for fosterovervågning  

Om forfatteren

Læge siden 2018. Har erfaring fra industrien, forskningen og er nu ansat på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler. Er særligt bidt af obstetrikken (de gravide, de fødende og de barslende). Har selv en søn på 2 år.