Læger Formidler
Du læser lige nu

Bleeksem

1
Tirsdagsinfo

Bleeksem

Omkring halvdelen af alle spædbørn bliver på et tidspunkt ramt af hudproblemer i bleregionen (rød numse) – og hos ca. 5% opstår et regelret bleeksem (BE). BE opstår hyppigst gennem hudkontakt med irriterende stoffer fra urin og afføring, men kan dog også skyldes infektioner med bakterier eller svamp. Børn der i forvejen har sensitiv hud, fx børn med børneeksem eller psoriasis, er især udsat for BE, og BE ses hyppigt efter perioder med tynd mave eller feber når huden påvirkes af fugtighed under bleen eller øget kontakt med afføring. Sommervarmen giver også mere fugtighed under den varme ble, hvilket også gør huden mere udsat. 

Hvordan ser det ud?
Tegn på, at dit barn har udviklet BE er et rødt, skællende eller væskende udslæt i bleregionen, der hyppigt er skarpt afgrænset. Ved infektion med bakterier kan der være gullige belægninger eller pusfyldte blærer (små bumser), ved svampeinfektioner findes rødmen ofte i hudfolderne, og der kan være små, hvidlige pustler eller afskalning i kanten af udslættet. Huden svier og gør ondt, børnene græder ofte ved bleskift/berøring af området og kan have en forstyrret nattesøvn grundet smerter.

Hvordan behandles det?
Den nemmeste behandling af BE hos børn med god almentilstand er at gå uden ble så meget som muligt og at skifte bleen hyppigt og straks når der har været afføring. Huden vaskes forsigtigt med vand og tørres grundigt bagefter. Bleområdet kan smøres med et tykt lag zinksalve efter bleskift. Ved svær rødme og irritation af huden kan en salve med en lav koncentration af binyrbakhormon eller tjære hjælpe. Begge dele findes i håndkøb i apoteket. På apoteket kan man også få andre gode råd til at håndtere det. 

Ved mistanke om svampe -, bakterie, – eller blandingsinfektioner skal egen læge kontaktes som kan pode og evt. udskrive creme med svampemiddel eller antibiotikum. Man kan ikke forvente, at der er mulighed for at foretage podninger i lægevagten. Det er derfor en tilstand hvor det er bedst at gå til egen læge, medmindre barnet har påvirket almen tilstand (feber, sløvt, dårlig kontakt) uden for egen læges åbningstider. Hvis barnet får BE gentagne gange kan det være en god idé at skifte til et andet blemærke, da nogle bleer selv kan indeholde kemikalier der irriterer huden.

Flere informationer omkring BE finder du bl.a. i patienthåndbogen, hvor du også kan se billeder af udslettet. Rigtig god tirsdag til jer derude!

 

Billede fra unsplash.com

Om forfatteren

Flere læger fra Læger Formidler er gået sammen om dette indlæg. Læs om medlemmerne i Læger Formidler under "Om om" sektionen.

Følg os