Læger Formidler
Du læser lige nu

COVID-19 og graviditet – en opdatering

58
Trygge Maver Infoblog

COVID-19 og graviditet – en opdatering

COVID-19 og graviditet - en opdatering

Intet i nyere tid har formået at påvirke tilværelsen i den vestlige verden i samme grad som COVID-19, der er den sygdom, der følger efter infektion med ny coronavirus (SARS-CoV-2). Sidste gang vi skrev om virussets betydning for graviditet var 5. marts 2020. Der er kommet meget ny viden til siden sidst. Derfor har vi lavet denne opdatering.

Hvad er det for noget…? 

Ny coronavirus er fortsat meget udbredt i samfundet og særligt den aktuelle vinters høje smittetal medfører pres på sundhedsvæsenet. Smitten spredes hyppigst mellem mennesker via luftvejene, men overfladesmitte ér muligt omend begrænset. Tæt samvær i små rum uden udluftning og uden mundbind øger risikoen for smitte. COVID-19 kan medføre alvorlig sygdom og død – også i markant større grad end den velkendte influenzavirus. Heldigvis er livstruende forløb sjældne, og langt de fleste kvinder i den fertile alder vil få milde og forbigående sygdomsforløb. Ligesom for alle andre øges risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19 også hos gravide kvinder ved BMI >25, alder >35, bopæl i områder med høj befolkningstæthed, kronisk sygdom og hvis man har et arbejde med kontakt til mange mennesker. 

Et nyere studie fandt, at 74% af smittede gravide ikke havde symptomer på smitte med ny coronavirus. Det kan derfor fortsat ikke understreges nok, at man bør følge de offentlige retningslinjer for samvær. Man bliver muligvis ikke selv syg, men man kan bære virus videre til en person, der ikke kan tolerere den.

Den smittede gravide

En national opgørelse af danske gravide kvinder smittet med ny coronavirus fra oktober 2020 viste, at der fortsat var få gravide smittet med coronavirus. Så få, at vi ikke ud fra danske tal kan sige noget sikkert om risiko for alvorlig sygdom hos kvinden, eller om risikoen for fosteret. Den nuværende viden om COVID-19 og graviditet er derfor primært baseret på udenlandske studier.

Symptomerne er de samme som hos andre og domineres af feber (40%), hoste (30%), halssmerter, hovedpine, muskelømhed, træthed, åndedrætsbesvær, tab af smags- og lugtesans og diarre. Bemærk, at en forkølelse kun med løbenæse ikke er et typisk symptom, men at nogle oplever forkølelse ledsagende til ovenstående symptomer. 

Ud fra hvad vi ved nu, er gravide kvinder fortsat ikke mere tilbøjelige til at blive hverken smittede eller syge. Bliver man syg, er det dog vist, at smitten kan overføres til barnet. Det sker heldigvis sjældent og er uafhængig af fødemåden. Et dansk studie fra Hvidovre Hospital viste at 2.6% af de fødende (før efteråret og vinterens smittestigning) havde været smittet med ny coronavirus. En andel på 67% af disse havde overført de antistoffer, der kan hjælpe til at bekæmpe virus hos den nyfødte. 

Der er fortsat intet der tyder på, at virus øger risikoen for graviditetstab eller misdannelser hos fosteret og der er ikke set svær COVID-19 hos hverken nyfødte eller spædbørn. 

COVID-19 i alvorlig grad 

Når det en sjælden gang sker, at en gravid kvinde bliver svært syg (også ved COVID-19) handler det primært om at stabilisere og behandle kvinden. Dette foregår dog altid i samarbejde med fødselslæger, der vil overvåge om der tilstøder problemer hos fosteret. I et sådant tilfælde kan beslutningen om at føde barnet blive fremskyndet – hvis mors helbred tillader det. 

På verdensplan er der set en øget risiko for at føde for tidligt og at få foretaget kejsersnit, men det er endnu ikke endeligt bevist, at dette skyldes infektion med ny coronavirus. 

Alt i alt

Alvorlige forløb hos raske gravide er meget sjældne. 

Særligt ifm. de nødvendige kontakter til egen læge og hospitalet – og i særdeleshed, når hun skal føde – kan den gravide kvinde dog nemt bære smitten videre. Mange afdelinger vil derfor teste den gravide, hvis hun indlægges i graviditeten og igen, når hun skal føde. Ved fødslen ofte også partneren. Tæt kontakt, som man bl.a. ser ved en fødsel, øger risikoen for at smitte især det sundhedspersonale, herunder jordemødre, som deltager ved hospitals- og hjemmefødsler. Der er særligt af denne årsag en vigtig grund til, at gravide, såvel som alle andre, bør følge de offentlige myndigheders anbefalinger for at reducere smitten i befolkningen.

Råd

  • Kom fortsat til dine planlagte graviditetskontroller og følg anbefalingerne fra det lokale fødested ifht. medfølgende partner og andre.
  • Snak med dine pårørende, jordemoder eller egen læge om dine tanker og eventuelle bekymringer ifht. coronavirus og graviditeten. 
  • Såfremt du er testet positiv for coronavirus og har en tid til graviditetskontrol, er det godt at orientere herom på forhånd. Da kan besøget ombookes eller måske klares pr. telefon. 
  • Opstår der symptomer på COVID-19 eller er testen positiv så bevar roen. Du og dit barn er umiddelbart ikke i øget risiko, selvom du er gravid.
  • Observer dine symptomer og hvis du er syg, så drik rigeligt, bevæg dig indimellem trods feber og behov for at ligge, og tag evt. 1 gram pamol for at sænke temperaturen.
  • Kontakt din egen læge eller vagtlæge, såfremt du får forværring af symptomer eller vedvarende høj feber over mange dage. 
  • Du skal mærke dit barn som vanligt og din grænse for, hvornår du i øvrigt skal kontakte egen læge eller fødestedet skal være som den var før virus overtog vores hverdag. 
  • Selvom de der arbejder med gravide også er mennesker, der ikke ønsker at blive syge, så ér de på arbejde og 100% parat til at tage sig af de gravide, nøjagtig som de plejer.

Vaccination

Og nej, vaccinen ér endnu ikke anbefalet til gravide eller ammende kvinder, men det forventes at ende sådan. De nuværende vacciner er ikke godkendt til gravide, men undersøgelser ift. sikkerheden er på vej. 

Vil du vide mere om graviditet og fødsel?

Find en masse andre af Læger Formidlers indlæg om graviditet, fødslen og tiden derefter på Trygge Maver infobloggen. Du kan også lytte til Trygge Maver podcasten her på hjemmesiden eller via Itunes og Spotify.

Er det måske den lille der er syg? Så lyt til Trygge Forældre podcasten eller læs med på Trygge Forældre Infobloggen.

Kilder

DSOG guidelines “Klinisk vejledning om håndtering af COVID-19-smittede gravide og fødende kvinder, deres partner og det nyfødte barn”, 2020.

SST.dk: Vaccination mod COVID-19

Forfatter: Læge, ph. d., Jesper Friis Petersen
Redaktører: Læge, Rebecka Hansen og læge, Cæcilie Weber Thomsen

Om forfatteren

Læge siden 2013 nu PhD studerende ved Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet omhandlende graviditet og graviditetstab. Klinisk erfaring med fertilitet, gynækologi og obstetrik i Danmark og Norge. Gift med sygeplejerske Maren og far til Alfred