Læger Formidler
Du læser lige nu

Nedsat fostervækst

32
Trygge Maver Infoblog

Nedsat fostervækst

Under en almindelig graviditet bliver man set af både egen læge, jordemødre og får tilbudt to ultralydsscanninger, hvis man ønsker det. En af de vigtige ting, der bliver undersøgt for, er, om fostret vokser, som det skal. Det er vigtigt fordi man ved, at fostre der begynder at tabe sig i størrelse eller er små pga. sygdom er i øget risiko for en lang række komplikationer op til selve fødslen, men også resten af livet.

Hvordan opdages det?

Det kan opdages på flere måder. En hyppig årsag er faktisk, at den gravide selv oplever, at maven vokser mindre, eller at jordemoderen/lægen finder at symfyse-fundus målet er lille. Symfyse-fundus målet fortæller nemlig, hvor meget livmoderen vokser, da selve målet er afstanden fra dit kønsben til den øverste del af livmoderen. Et lille symfyse-fundus mål kan være tegn på nedsat fostervækst. Hvis man mistænker nedsat fostervækst, tilbyder man videre udredning med ultralyd.

Hvordan defineres nedsat fostervækst og hvad skyldes det?

Definitionen af nedsat fostervækst er, at fostret vokser mindre end forventet, altså at fostret er markant mindre, end hvad man ville forvente i forhold til hvor langt den gravide er henne. Ved ultralydsundersøgelserne måler man fostrets maveomfang, hovedomfang og lårben, og ud fra matematiske formler kan man så udregne hvor stort eller lille fostret er i forhold til gennemsnittet. Hvis fostret er i de nederste 10% af befolkningen, definerer man det som værende lille for sin gestationsalder.

Den klart hyppigste årsag til, at et foster er lille, er fordi mor også er det. Dette er selvfølgelig helt ufarligt. Dog kan der være andre alvorlige årsager såsom: rygning, alkohol, dårlig ernæring, svangerskabsforgiftning, anden sygdom hos den gravide, tvillingegraviditet, fostermisdannelser, infektioner og ikke mindst dårligt fungerende moderkage. En del af disse årsager kan behandles, men endnu vigtigere kan en del helt undgås ved oplysning og den rette støtte i starten af graviditeten.

Det er vigtigt at være opmærksom på fostervæksten, fordi nedsat fostervækst på kort sigt giver en øget risiko for fosterdød, for tidlig fødsel, iltmangel under fødslen og sygdom i de første dage af livet. På længere sigt er der øget risiko for dårlig trivsel og vækst, hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, synsproblemer og en række sygdomme i voksenlivet.

Behandling og videre udredning

Hvis man ved en ultralydsscanning finder at fostret er lille, undersøger man under samme scanning, om man kan se misdannelser, og om moderkagen fungerer som den skal. Samtidig vil man spørge ind til rygning og alkohol samt forskellige symptomer for at udelukke svangerskabsforgiftning eller en infektion.

Alt efter hvor lille fostret er, og hvor langt henne man er i graviditeten, tilbydes der videre opfølgning, der varierer fra scanninger flere gange om ugen til en scanning hver fjerde uge. Det afhænger også af hvor påvirket fostret er, og hvor godt moderkagen fungerer. Hvis fostret er svært påvirket pga. dårligt fungerende moderkage, der nedsætter tilførelsen af næring til fostret, vil fødselslægerne også overveje, om det er til barnets bedste at forløse før forventet termin.

Opsummering

Lille eller stagnerende fostervækst er vigtigt at være opmærksom på, men langt den hyppigste årsag er, at mor er lille af statur, hvilket er helt normalt og ufarligt. Hvis man mistænker lille fostervækst tilbydes man en ultralydsundersøgelse, der måler og udregner hvor stor eller lille fostret er i forhold til gennemsnittet. Ved markant lille foster tilbydes videre udredning/opfølgning og evt. behandling alt efter underliggende årsag.

Forfatter

Mads Langager Larsen, læge

Revideret af: Yagmur Sisman, læge

Kilder:

DFMS guidelines: https://pure.au.dk/ws/files/127931970/2007_DFMS_IUGR_guideline.pdf

Lægehåndbogen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/symptomer-og-tegn/fostervaekst-og-vaegtafvigelse/

Om forfatteren

Læge siden 2015. Ansat på fødeafdelingen på Rigshospitalet. Faglig interesse er især indenfor gravide og fødende. Gift og har en lille datter, Alice.