Læger Formidler
Du læser lige nu

Ægdonation

10
Trygge Kvinder blog

Ægdonation

Har du overvejet at blive ægdonor? I Danmark er der stor mangel på ægdonationer af ubefrugtede æg. Ægdonationer hjælper ufrivilligt barnløse med at blive forældre. En ægdonation er en stor beslutning, men også en kæmpe stor gave for den kvinde, der modtager dit æg

Hvem kan donere æg?

Du skal opfylde en række krav for at kunne være ægdonor

  • Du må ikke være fyldt 36 år
  • Du skal være sund og rask, både fysisk og psykisk
  • Dit BMI skal ligge mellem 18,5 og 32
  • Der må ikke være kendte arvelige sygdomme i nærmeste familie
  • Du skal kende dit genetiske ophav
  • Du må ikke være nært beslægtet med modtagers mand
  • Du skal testes negativ for HIV, hepatits B og C, klamydia, gonorre og syfilis
  • Hvis du tager p-piller/minipiller skal du holde pause under behandlingen
  • 6 måneder inden donation må du ikke have fået blodtransfusion, piercing, tatovering eller akupunktur

Hvordan foregår en ægdonation?

En ægdonation starter altid med en samtale på den klinik, hvor du vil donere dine æg. Her vil du blive grundigt informeret om forløbet, både det juridiske og etiske. Klinikken vil stille en række spørgsmål, der afgør, om du kan godkendes som ægdonor (se ovenfor). Hvis du kan godkendes, og du efter samtalen fortsat ønsker at donere dine æg, vil du få scannet dine æggestokke samt taget blodprøver.  Du får udleveret et behandlingsskema og medicin til behandlingen. Du bliver oplært i at stikke dig selv (injektionsteknik).

I en normal menstruationscyklus modnes oftest ét æg. Når man skal donere æg, skal der modnes 8-10 æg. En ægdonation kan foregå på følgende måde:

1. På første cyklusdag kontaktes klinikken.

2. På anden eller tredje cyklusdag scannes dine æggestokke. Er alt i orden startes hormonstimulation. Du skal forvente at stikke dig selv én gang dagligt.

3. Omkring en uge senere scannes du igen, for at se størrelse og antal af dine ægblærer.

4. Når æggene er klar, gives en ægløsningssprøjte, der gør æggene klar til udtagning ca. 36 timer efter.

5. Æggene suges ud gennem en fin kanyle, der føres gennem skedevæggen. Du får smertestillende medicin, og må ikke køre bil resten af dagen.

Du kan både donere æg i det offentlige sundhedssystem og på private fertilitetsklinikker. Du må donere 6 gange alt i alt.

Der er 3 muligheder for at donere æg

Anonym donor

Modtagerparret får besked om din basisprofil: højde, vægt, blodtype, alder, øjenfarve og hårfarve.

Anonym donor – ikke kontaktbar

Modtagerparret får besked om din basisprofil. Derudover kan du videregive oplysninger om f.eks. fritidinteresser, erhverv osv.

Åben donation

Modtagerparret får besked om din basisprofil. Når børn, der er resultat af din donation fylder 18 år, må de få besked om din identitet og kan kontakte dig.

Åben donation med udvidet profil

Modtagerparret får besked om din basisprofil. Derudover kan du videregive oplysninger om f.eks. fritidinteresser, erhverv osv. Når børn der er resultat af din donation fylder 18 år, må de få besked om din identitet og kontakte dig.

Kendt donation

Du donerer dine æg til en kvinde du kender. Du må ikke være beslægtet med manden i modtagerparret.

Hvem kan modtage donerede æg?

Alle kvinder, der ikke har funktionsdygtige æg i æggestokkene. Det kan f.eks. være kvinder, der er gået tidligt i overgangsalderen, kvinder der har været i behandling med kemoterapi eller kvinder, der mangler æggestokkene. Derudover kan dine æg doneres til kvinder med kendte syndromer eller alvorlige arvelige sygdomme.

Hvilken betydning har en ægdonation for dig?

Ægdonation betyder ikke noget for din mulighed for selv at blive gravid senere. Du vil som donor aldrig kunne få juridiske forpligtelser over for børn, der er udviklet fra donerede æg. Du modtager et honorar på 7000 kroner for én donation. Du modtager ikke yderligere godtgørelse for transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

En ægdonation er en stor og vigtig beslutning, som du skal kunne leve med resten af livet. Det er derfor vigtigt, at du føler dig grundigt informeret og tryg ved forløbet inden du går i gang. Dine æg er en kæmpe gave og kan gøre en verden til forskel for ufrivilligt barnløse. Overvejer du at donere, så kontakt det offentlige sundhedssystem eller en privat fertilitetsklinik. De vil kunne hjælpe dig i gang.

Kilder

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Horsens

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive

Fertilitetsklinikken Odense Universitetshospital

Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Aagaard fertilitetsklinik

Forfatter: Læge Sophie Brinck Andersen

Redigeret af: Læge Julie Milbak

Om forfatteren

Læge siden 2017. Har skrevet PhD om hvorvidt medfødte genetiske mutationer kan disponere til lammelser efter poliovirus infektion. Jeg har stor passion for genetik, DNA og kvindekroppen. Klinisk erfaring fra kirurgisk afdeling og almen praksis. Arbejder i en kvindepraksis, men er aktuelt på barsel med lillesøster Vilma.