Læger Formidler
Du læser lige nu

Fødsel efter kejsersnit

0
Ikke-kategoriseret, Trygge Maver Infoblog

Fødsel efter kejsersnit

Fødsel efter kejsersnit (1)

Har du tidligere født ved kejsersnit og er nu gravid igen? Spekulerer du over den kommende fødsel, fordi du har et kejsersnit fra tidligere med i bagagen? Læs mere herunder og bliv klogere og forhåbentligt tryggere ved den kommende fødsel. 

Overordnet er der to muligheder for dig, der tidligere har født ved kejsersnit, og nu er gravid og skal føde igen: 

  1. At stile mod en vaginal fødsel 
  2. At føde ved planlagt kejsersnit 

Der er fordele og ulemper ved begge muligheder. Du er selvfølgelig selv med til at træffe beslutningen om, hvordan den kommende fødsel skal foregå. Det er meget vigtigt, at du kender til fordele og ulemper ved begge muligheder, både for dig og for dit kommende barn, så du kan blive afklaret omkring, hvad der passer bedst til netop jer. Du vil i løbet af graviditeten få tilbudt en samtale med en jordemoder eller fødselslæge på dit fødested, hvor I aftaler, hvordan netop din kommende fødsel skal foregå. 

Forskellige fødsler, erfaringer og følelser 

For de fleste er en fødsel en stor livsbegivenhed forbundet med store følelser. Der er ikke to fødsler, der er ens. Alle, der har født før, har forskellige erfaringer med i bagagen fra tidligere fødsler. Nogle har haft dårlige oplevelser, f.eks. en langvarig fødsel og/eller et hektisk forløb med akut kejsersnit. Måske ønsker man på ingen måde en risiko for, at dette potentielt kan komme til at gentage sig. Andre har haft gode oplevelser og ønsker en fødsel med samme forløb som den tidligere. 

Det er aldrig muligt med sikkerhed at forudsige, hvordan den næste fødsel kommer til at forløbe. Nogle gravide har behov for at få gennemgået forløbet fra den tidligere fødsel. Her kan forløbet tales igennem og eventuelle tvivlsspørgsmål fra det tidligere fødselsforløb blive afklaret. Det er vigtigt, at du fortæller jordemoderen eller fødselslægen, hvis du har behov for dette, så det kan arrangeres i løbet af graviditeten. Det er også vigtigt, at du fortæller din jordemoder og fødselslæge om dit tidligere fødselsforløb, så disse erfaringer også medtages i planlægningen af den kommende fødsel. Det kan ligeledes være en fordel for nogle gravide, at der nedskrives en skriftlig aftale for den kommende fødsel. Denne kaldes ofte for en ”fødeplan”. 

Vaginal fødsel 

I de fleste tilfælde anbefales, at man stiler mod at føde vaginalt, også efter et tidligere kejsersnit. I gennemsnit er der 3 ud af 4 kvinder, der føder vaginalt efter et tidligere kejsersnit. 

En af de ting, der taler for at stile mod vaginal fødsel efter tidligere kejsersnit er bl.a., at en vaginal fødsel for mange er en vigtig og uforglemmelig livsbegivenhed. Desuden er man i gennemsnit indlagt på hospitalet i kortere tid, har i gennemsnit færre smerter og bliver i gennemsnit hurtigere oppegående og mobil igen efter en vaginal fødsel sammenlignet med efter et kejsersnit. 

Ulemperne ved at stile mod vaginal fødsel er, at man har et ar på livmoderen fra det tidligere kejsersnit. På det sted, hvor arret er placeret, er livmoderen svagere end resten af livmoderen. Derfor er der en lille risiko for, at arret brister i forbindelse med en efterfølgende fødsel. Det sker hos én ud af 200, som forsøger at føde vaginalt efter et tidligere kejsersnit. Det kan være alvorligt både for den fødende og for barnet. Det vil være nødvendigt at foretage akut kejsersnit, da moderkagen kan løsne sig, og der som følge heraf kan opstå iltmangel hos barnet. Hvis personalet har mistanke om, at livmoderen er ved at briste, vil man altså foretage et akut kejsersnit. Risikoen for, at livmoderen brister er større, hvis der er gået mindre end 18 måneder siden din tidligere fødsel ved kejsersnit. 

Hvis du beslutter dig for at stile mod vaginal fødsel efter kejsersnit, anbefaler man, at du kommer ind på Fødegangen tidligt i fødslen. Du vil blive inviteret ind, så snart du har regelmæssige veer og nogle gange tidligere. Her vil du og barnet blive overvåget med hjerte-/veregistrering (også kaldet CTG). Overvågningen vil foregå under resten af fødslen, og du vil som udgangspunkt have en jordemoder hos dig under hele den aktive fase af fødslen fraset i korte pauser. 

Planlagt kejsersnit

Et kejsersnit er et større indgreb, men generelt er det et sikkert indgreb og en operation, der oftest forløber uden alvorlige komplikationer. 

Der kan være tilfælde, hvor fødselslægerne for barnets sikkerhed helt fraråder vaginal fødsel og derfor anbefaler endnu et kejsersnit. Det kan blandt andet være tilfældet, hvor barnet ligger på tværs eller på skrå, hvis moderkagen ligger foran livmodermunden, eller hvis der er andre medicinske årsager til at anbefale et kejsersnit. Som ved ethvert andet indgreb, skal du selvfølgelig give dit informerede samtykke til behandlingen. 

Det tager i gennemsnit længere tid at komme sig efter et kejsersnit end efter en vaginal fødsel. Man har ofte flere smerter, og er ofte indlagt i længere tid, og der kan også gå længere tid, før amningen etableres. Der er en risiko for en større blødning. Der er ligeledes en risiko for infektion i livmoderen eller operationssåret, som i nogle tilfælde kan nødvendiggøre, at operationssåret skal spaltes op og behandles yderligere. Rygbedøvelsen, som anvendes ved de fleste kejsersnit, medfører hos 1-2% en kraftig hovedpine i tiden efter kejsersnittet. Der er ved kejsersnit altid en lille risiko for skade på blære, tarm eller andre organer i nærheden af livmoderen under operationen, og denne risiko er større, hvis man har fået foretaget flere kejsersnit. 

Der er desuden en øget risiko for kortvarigt vejrtrækningsbesvær hos børn, som fødes ved planlagt kejsersnit sammenlignet med børn, som fødes vaginalt. Det skyldes muligvis, at børnenes modning af lungerne ikke foregår i helt samme grad, som det ses ved en vaginal fødsel. Det giver således en øget risiko for, at barnet har behov for overflytning til Børneafdelingen. Dette gælder særligt, hvis kejsersnittet foretages tidligere end 10 dage før terminen. Der er ofte tale om et kortvarig behandlingsbehov på Børneafdelingen. 

Hvor mange kejsersnit kan jeg få foretaget? 

Der er ikke et decideret loft for, hvor mange kejsersnit en kvinde kan få foretaget. Man ved dog, at den samlede risiko for komplikationer stiger ved hvert kejsersnit, hvilket kan være værd at have med i tankerne, hvis man ved, at man ønsker sig mange børn. 

Mere viden

Planlægningen af en fødsel kan virke som en stor og måske også overvældende beslutning at være med til at træffe. Du anbefales derfor at tale med din partner, familie, jordemoder, evt. fødselslæge og andre i dit netværk, så I sammen kan finde den løsning, der passer bedst til jer. Hvis du ønsker mere viden om emnet, kan du læse nedenstående patientinformationer. 

Vaginal fødsel efter kejsersnit 

Fødsel efter tidligere kejsersnit

Fødsel efter tidligere kejsersnit

Øvrige kilder

Info til gravide med tidligere kejsersnit

Forfatter: læge Julie Milbak

Redigeret af: læge Julie Juul Jørgensen