Læger Formidler
Du læser lige nu

Nervesmerter

8
Tryg i livet infoblog

Nervesmerter

I denne uge ser vi nærmere på smerter, der kommer, når det er selve nervesystemet der er skadet eller ramt af sygdom. Disse smerter kalder vi nervesmerter eller på fagsprog; neuropatiske eller neurogene smerter. 

I de sidste ugers indlæg, har vi fortalt om smerter generelt. Vi har fortalt om hvordan smerte er et signal, som registreres i kroppen, sendes mod hjernen og herefter giver en ubehagelig sansemæssig og/eller følelsesmæssig oplevelse. 

Når nervesystemet der skal registrere smerte går i stykker

I fagsprog opdeles neuropatiske smerter i centrale (fra rygmarv og hjernen) og perifere (fra nerverne ude i kroppen). Smerterne kan både opleves som konstante, eller de kan komme og gå. 

Selvom smerte opleves forskelligt, vil folk som regel beskrive neuropatiske smerter med ord som brændende, jagende, skærende eller stikkende. Det er bl.a. derfor lægen spørger til, hvordan smerten opleves, da det kan hjælpe med at diagnosticere smerterne som neuropatiske. 

Det område smerterne opstår i, kan også hjælpe med at forstå smerterne. Vores nervesystem er systematisk og (næsten) symmetrisk opbygget, og det kan lægen udnytte til at finde ud af, om det fx er en enkelt nerve, et stykke i rygmarven eller en del af hjernen, der giver smerterne. De neuropatiske smerter opstår nemlig, når dele af nervesystemet går i stykker. Når det sker, vil signalet om skade eller sygdom i kroppen blive sendt forkert ind til hjernen, og derfor kan det opleves som om skaden bliver ved med at være der, føles værre end normalt eller at følesansen ændres. Lidt forenklet kan man sige at der sker en fejl i kodningen eller aflæsning af signalet, eller at hjernen husker forkert og tolker signalet på en uhensigtsmæssig måde. 

Et eksempel på ovenstående kunne være, når en nerve til et område af huden bliver skåret i i forbindelse med en operation, og at almindelig berøring af det afgrænsede område efterfølgende opfattes af hjernen som smertefuldt. 

Hvad er årsagerne til neuropatiske smerter?

Der kan være mange forskellige årsager til at nervesystemet tager skade i en sådan grad, at det giver neuropatiske smerter. Nerverne i kroppen (f.eks. nerverne i huden) kan ødelægges af sukkersyge, operationer, medicin, infektioner, indeklemning (f.eks. karpaltunnelsyndrom) og meget andet. I ryggen kan en diskusprolaps fx trykke på rygmarven i en sådan grad at rygmarven tager skade, hvilket kan give neuropatiske smerter. Efter en blodprop i hjernen kan nogle opleve neuropatiske smerter, fordi det område af hjernen der er med til at modtage smertesignalet fra kroppen er blevet ramt. På samme måde kan personer med multipel sklerose få skader på hjernen eller rygmarven som kan give neuropatiske smerter. Listen af årsager kan være uendelig lang. 

Man udreder smerterne afhængig af, hvad der i første omgang mistænkes at være årsagen. Derfor kan det være meget forskelligt, hvilke undersøgelser man vil blive tilbudt. Typisk vil det være relevant med blodprøver, skanning (ultralyd, MR-skanning, CT-skanning) eller nerveledningsundersøgelser. 

Kan smerterne behandles væk?

Neuropatiske smerter kan påvirke livskvaliteten, da det at leve med smerter kan være meget vanskeligt og invaliderende. Derfor er det vigtigt, om smerterne kan behandles eller ej. Ikke alle neuropatiske smerter kan behandles, så de forsvinder helt. Nogle mennesker vil blive nødt til at leve med smerterne, og her vil behandlingen fokusere på netop dette – at kunne leve et (næsten) almindeligt liv på trods af smerter. 

Behandlingen af neuropatiske smerter er meget mere end blot en smertestillende pille. Den del af behandlingen, som ikke indebærer medicin kaldes non-farmakologisk behandling og er en vigtig del af behandlingen af neuropatiske smerter. Her kommer et overblik:

 • Medicin
  • Almindelig smertestillende medicin har ofte ikke god effekt på neuropatiske smerter. Man vil starte med medicin der oprindeligt er udviklet til noget andet fx tricykliske antidepressiva, duloxetin (antidepressiv medicin), gabapentin (epilepsimedicin), pregabalin (epilepsimedicin) mm. 
  • Nogle gange må der tillægges flere forskellige typer af medicin, hvis ikke effekten af en enkelt type er god nok.
  • Som den sidste type medicin kan man prøve med opioider (fx tramadol eller morfin), men det er kun, hvis førnævnte ikke er tilstrækkelige, og her bør man blive vejledt af en speciallæge i smertebehandling.
  • For nogle vil det give mening med smertestillende plastre.
  • Hos mennesker med multipel sklerose kan der bruges cannabinoid-baseret medicin
 • Fysioterapi, ergoterapi og træning
  • Langt de fleste vil kunne tilbydes dette, men det vil være forskelligt, hvor stor gavn man har af det. Der findes dog nogle tilstande, hvor træningen er en meget vigtig del af behandlingen, fx komplekst regionalt smertesyndrom.
 • Kirurgi
  • Hos nogle vil det være en mulighed at få indopereret en særlig stimulator omkring rygmarven, hvis det ikke er muligt at behandle smerterne på anden vis.
 • Psykologsamtaler og smerteundervisning
  • Fordi smerte er en kompleks oplevelse, vil nogle have god effekt af at få viden om og redskaber til, hvordan man håndterer sine smerter.

Søg læge hvis…

Hvis du selv oplever smerter, som kan være svære at afhjælpe med almindelig smertestillende medicin eller føles anderledes end du tidligere har oplevet, er det vigtigt at du søger læge. Det kan være smerterne kræver mere kompliceret behandling, og det kan være smerterne dækker over en underliggende sygdom eller skade, som det er vigtigt der bliver handlet på. Nogle gange kan det være nødvendigt at ens egen læge henviser en til speciallæge i smertebehandling, evt. en smerteklinik. 

Dette blogindlæg er skrevet for at give dig et generelt billede af neuropatiske smerter og til at gøre dig tryggere i et evt. sygdoms -og behandlingsforløb. Derfor går vi ikke i dybden med mere specielle/komplekse behandlinger eller komplicerede individuelle forløb. Kontakt din egen læge, hvis du har spørgsmål eller bliver i tvivl.

Forfatter:

Maria Dinche Johansen, Læge. 

Udgivet d. 23. april 2022

Redaktion:

Niloofar Sherazi Dreyer, Læge

Referencer

Sundhedstyrrelsen, Neuropatiske smerter i almen praktsis: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/rationel-farmakoterapi-7-2018/neuropatiske-smerter-med-fokus-p%C3%A5-h%C3%A5ndtering-af-farmakologisk-behandling-i-almen-praksis

Dansk Neurologisk Selskab: https://neuro.dk/wordpress/nnbv/neuropatiske-smerter-strategidokument/ 

Netdoktor (indlæg skrevet af professor Nanna Brix Finnerup):

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/kroniskesmerter/nervesmerter.htm