Læger Formidler
Du læser lige nu

Sudden deafness

12
Tryg i livet infoblog

Sudden deafness

Akut hørenedsættelse – også kaldet Sudden deafness – er et pludseligt tab af hørelse. Høretabet kan opstå akut eller gradvist udvikle sig over 3 dage. Oftest er høretabet ensidigt, men i sjældne tilfælde rammer det begge ører (omkring 2%).

Hvad er Sudden deafness?

Sudden deafness defineres ud fra et høretab der er >30 dB målt på flere frekvenser. Det lyder måske lidt kringlet – men høretab er heller ikke altid helt ligetil. Det betyder, at når man undersøger hørelsen, så er hørelsen påvirket ved flere frekvensmålinger – groft sagt ved flere forskellige toner. 

Sudden deafness kan ramme i både mild grad og alvorlig grad. Nogle vil opleve et mindre høretab mens andre kan opleve et totalt høretab – altså døvhed. 

Nogle oplever også svimmelhed og tinnitus (øresusen) ifm. høretabet. Ofte er det de større høretab, der vil blive påvirket af svimmelhed. 

I Danmark mener man, at incidensen af Sudden deafness er omkring 5-20 tilfælde per 100.000 indbyggere. Det rammer både mænd og kvinder, og hyppigst i alderen 50-60 år. Sjældent ses lidelsen også hos børn.  

Hvorfor får man Sudden deafness?

Desværre er Sudden deafness en af de lidelser, vi ikke altid kan finde en god forklaring på. Det er frustrerende både for lægen, men især også for patienten.

I langt de fleste tilfælde finder man ikke årsagen til Sudden deafness, men indimellem kan høretabet skyldes infektion, medicin1, en autoimmun lidelse, neurologisk lidelse, blodprop, traume, kirurgi eller en tumor. 

1Nogle typer medicin kan påvirke hørelsen – dette vil være angivet på indlægssedlen under “bivirkninger”

Hvad hvis det sker for dig?

Hvis du oplever et pludseligt høretab, så anbefales det, at du søger øre-næse-hals-læge og får undersøgt ørerne og din hørelse. Ørelægen vil som regel se dig enten samme dag eller inden for få dage og lave en høreprøve samt vurdere, hvor alvorligt høretabet er og evt. undersøge dig yderligere med blodprøver – i nogle tilfælde også en scanning.  

Kan Sudden deafness behandles?

Der findes forskellige typer af behandling. Mange øre-næse-hals-læger vil give medicinsk behandling med binyrebarkhormon (steroid) i ca. 10 dage. Derudover kan man give antiviral-behandling og evt. trykkammerbehandling. Det skal dog siges, at der ikke rigtig god evidens for nogle af ovenstående behandlinger. 

Får man sin hørelse igen?

I ca. 50-65% af tilfældene kommer hørelsen igen. Langt de fleste har bedring inden for 4 uger efter debut, hvor ca. 5-10% kan bruge flere måneder på at komme sig. Halvdelen af dem, der får hørelsen igen kommer til at høre normalt, mens den anden halvdel permanent vil have lidt dårligere hørelse end tidligere. 

Overordnet siger man, at jo lettere høretabet er, des bedre er prognosen/chancen for at få hørelsen helt igen. 

Det er en god idé, at aftale med sin øre-næse-hals-læge, at man får lavet en høreprøve igen efter 1-2 måneder efter debut af høretabet. På den måde kan man holde øje med bedringen. 

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du er uheldig og får sudden deafness, så er der desværre ikke meget, du selv kan gøre for at gøre det bedre, men sørg for at søge læge. 

Forfatter: 

Anne-Sophie Homøe

Redaktion:

Cecilie Kiel