Læger Formidler
Du læser lige nu

Gentagne graviditetstab

10
Trygge Kvinder blog

Gentagne graviditetstab

Nogle kvinder bliver let gravide, mens andre ikke selv kan blive gravide af naturens vej. For nogle kvinder lykkes den første graviditet, mens andre oplever at abortere gentagne gange i den første del af graviditeten. Efter 3 eller flere på hinanden spontane aborter, kaldes tilstanden ‘gentagne ufrivillige aborter’ eller ‘’gentagne graviditetstab’. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål omkring tilstanden, men man er blevet meget klogere på underliggende årsager og risikofaktorer. Læs med her, og lær mere om hvorfor nogle kvinder kan opleve gentagne ufrivillige aborter, og hvordan det forsøges behandlet.

De hyppigste årsager til gentagne graviditetstab

Man regner med, at cirka 20-25% af alle graviditeter ender i en spontan abort. De hyppigste årsager er genetiske fejl, som opstår spontant i ægcellen, sædcellen, eller i graviditetens første celledelinger. Det kan også skyldes, at der er fejl i den tidlige udvikling af fosterets organer. Disse fejl opstår tilfældigt og meget tidligt i graviditeten og er uforenelige med et levende barn, og derfor ender disse graviditeter oftest med en spontan abort. Denne type graviditetstab kan man ikke forebygge eller behandle sig ud af.

Hvor hyppig er tilstanden?

Man regner med, at ca. 2-3% af alle kvinder oplever gentagne ufrivillige aborter. Tager vi forsker-brillerne på og kigger på statistikken, så er risikoen for at en kvinde oplever 3 på hinanden gentagne aborter af ”tilfældige” årsager knap 1%, hvorfor over halvdelen af alle spontane aborter må formodes at skyldes årsager, som vi muligvis kan forklare og i nogle tilfælde forhindre gentage sig i en evt. næste graviditet.

Hvilke andre årsager findes der til tilstanden? 

Der er mange faktorer, som kan forårsage eller som minimum øge risikoen for en abort, og der er også meget, som forskerne ikke ved endnu. Patienter med denne tilstand er derfor meget forskellige, og en bred udredning og undersøgelse kan være nødvendig. Kun på den måde kan man få et indblik i, hvilke af de mange medvirkende faktorer, der spiller en rolle hos den enkelte patient. Desværre er der mange af disse faktorer, som man ikke kan forhindre eller ændre, og derfor tilrådes det ikke altid at foretage en bred udredning.

Hos kun cirka halvdelen af kvinder med gentagne ufrivillige aborter kan man finde en eller flere årsager eller risikofaktorer, mens hos de resterende kendes årsagen endnu ikke. De kendte risikofaktorer er:

–       Høj alder

–       For højt eller for lavt stofskifte

–       Genetiske fejl hos kvinden eller manden

–       En unormal opbygning af livmoderen

–       Arvæv i æggeledere eller livmoder efter en seksuelt overført infektion med f.eks. klamydia eller gonorré

–       Polycystisk ovariesyndrom

–       Blødningsforstyrrelser

–       Livsstilsfaktorer: her især overvægt og rygning

–       Øget skade af DNA i sædceller, som især ses hos mænd, som er inaktive, overvægtige eller som ryger tobak. 

Disse risikofaktorer kan man undersøge for ved at lave en ultralydsundersøgelse af livmoderen og tilhørende organer samt via analyser af markører i blodprøver. 

Udover de nævnte risikofaktorer forskes der meget i immunforsvaret, og hvilken rolle det spiller. Der er dog endnu ikke konkrete beviser for specifikke markører, der kan bevise om immunforsvaret er den underliggende årsag hos den enkelte patient.

Forskningen viser også, at alder og antal tidligere graviditetstab er de mest betydningsfulde faktorer for chancen for at få et barn og dermed patientens prognose.

Behandlingen ved gentagne graviditetstab er individuel

I Danmark kan man få udredning og behandling for gentagne graviditetstab, når man har haft 3 på hinanden spontane aborter. Nogle afdelinger modtager også patienter med 2 aborter, hvis den ene er en senabort (abort efter graviditetsuge 12.) 

Da der som nævnt findes mange mulige årsager til gentagne ufrivillige aborter, afhænger behandlingen af, hvad udredningen hos den enkelte finder.

Mange, der oplever gentagne graviditetstab, oplever symptomer på stress eller depression. Der er for nuværende ikke bevis for, at stress og depression kan forårsage en abort, men der er tydelige beviser for, at gentagne aborter kan forårsage stress og depression. Det er vigtigt ikke at negligere sine psykiske symptomer men i stedet tale om sine følelser og evt. søge hjælp hos egen læge, en psykolog eller terapeut. Der findes flere psykologer med særligt fokus på at hjælpe denne gruppe patienter. Landsforening for Ufrivillige Barnløse, LFUB, har desuden netværksmøder og andre gode tiltag til at støtte par, som er ufrivilligt barnløse eller oplever gentagne aborter. Derudover har Videnscentret Fertilitycare også et tilbud om gratis rådgivning og støtte. 

Hvordan er prognosen ved gentagne graviditetstab?

I Danmark har vi få højtspecialiserede afdelinger, som behandler patienter med gentagne graviditetstab. Det gør, at specialisterne på disse hospitalsafdelinger har stor viden om tilstanden og bred erfaring sammenlignet med andre lande. Dette medvirker til, at prognosen er relativ god i Danmark, hvor over 2 ud af 3 kvinder med gentagne graviditetstab føder et barn inden for 5 år. Så har du/I oplevet gentagne ufrivillige aborter, så er det værd at søge hjælpe hos egen læge, som måske kan henvise til disse afdelinger og som forhåbentligt kan hjælpe jer med at få det barn, du/I drømmer om!

Få mere viden

Ønsker du at vide mere om emnet kan du læse på sundhed.dk om gentagen graviditetstab eller på Aalborg Universitetshospitals hjemmeside eller Hvidovre Hospitals hjemmeside
Du kan også lytte til vores podcast “Trygge Maver Episode 3” fra d 1. marts 2019, som handler om den tidlige graviditet og bekymringen for at miste. Podcasten “Venterummet” episode 1 sæson 3 2021 har fokus på udredning og behandling af gentagne graviditetstab, og podcasten “Tothemoonhoney” med interview af kvinder med gentagne graviditetstab fra februar 2022. 

Forfatter: Caroline Nørgaard-Pedersen, læge

Redaktører: Mette Thunbo, læge og Mads Langager, læge