Læger Formidler
Du læser lige nu

Underkropspræsentation og sædefødsel

0
Trygge Maver

Underkropspræsentation og sædefødsel

Moder natur har sørget for, at langt de fleste babyer vender med hovedet nedad, når terminen nærmer sig. Men langt de fleste er ikke alle, og måske venter netop du en drillepind, der ligger med numsen nedad i det man kalder underkropspræsentation. Hvad betyder det, når man får at vide, at barnet ikke ligger med hovedet nedad? Kan det have konsekvenser for resten af graviditeten, og kan det lade sig gøre at føde vaginalt? At være gravid med et barn i underkropspræsentation kan give anledning til mange bekymringer og overvejelser. Forhåbentlig er vores indlæg om underkropspræsentation både lærerigt og beroligende – så læs med!

Underkropspræsentation?

Du kan tro de små banditter laver avancerede svømmekunster under en graviditet! Hen ad vejen bliver pladsen i livmoderen dog mere og mere trang, og hen mod terminen lægger de fleste børn sig klar med hovedet nedad. En baby der ligger med numsen nedad i 7. måned har fortsat plads og kan nå at vende sig i tide. Med en måned eller mindre tilbage til terminen har den lille dårligt plads til at slå en kolbøtte, og det er da usandsynligt at de vender sig af sig selv. I Danmark er der årligt ca. 2200 børn, der ligger med numsen nedad ved termin, svarende til 3-4%.

Den gravide vil typisk ikke selv opleve graviditeten som anderledes, men nogle bemærker, at de oftest mærker spark nedadtil. 

I den sidste del af graviditeten er der planlagt flere jordemoderbesøg, og hver gang vil jordemoderen vurdere, hvordan barnet vender. Hvis jordemoderen fornemmer at hovedet ikke vender nedad, vil den gravide typisk blive henvist til fødemodtagelsen mhp. en ultralydsundersøgelse, som kan vise barnets faktiske lejring.

Hvad skal der ske, hvis mit barn ligger i underkropspræsentation?

Hvis barnet ikke ligger med hovedet nedad efter uge 36 vil fødeafdelingen i første omgang tilbyde et vendingsforsøg. Kort fortalt betyder det, at en fødselslæge med sine hænder på den gravide mave forsøger at skubbe den lille på plads. Det sker på din fødeafdeling og under tæt overvågning af dit barn – og vi har faktisk skrevet et helt indlæg netop om vending som du kan læse HER. Målet med et vendingsforsøg er altså at få baby i optimal startposition for en vaginal fødsel. 

Hvordan, bliver et barn der vender med numsen nedad, født?

Lykkes eller ønskes det ikke, at man forsøger at vende barnet, er der to muligheder for fødslen – enten en vaginal fødsel med numsen først (en sædefødsel) eller et planlagt kejsersnit. Fødselslægen vil fortælle om fordele og ulemper ved henholdsvis kejsersnit og vaginal fødsel. Samlet set er begge fødselsmåder sikre, da alvorlige komplikationer er sjældne ved både sædefødsel og planlagt kejsersnit. 

For at forsøge en vaginal sædefødsel skal nogle kriterier opfyldes. For at øge sandsynligheden for at det lykkes, må barnet ikke være væsentligt større eller mindre end forventet i forhold til gennemsnittet og barnet skal ligge med numsen i bækkenet, ikke med fødderne nederst. Det frarådes at forsøge en sædefødsel hvis man har mistanke om et snævert bækken hos mor, fx fra tidligere fødsler, eller hvis mor har haft flere end ét tidligere kejsersnit. Derudover skal fødslen gå i gang spontant, man sætter altså ikke sædefødsler i gang medicinsk. 

Ca. halvdelen af dem der forsøger en sædefødsel føder vaginalt. Den anden halvdel får foretaget et kejsersnit under fødslen, oftest grundet manglende fremgang i fødslen.

Under fødslen

Selve fødslen kan foregå liggende eller stående, hvis altså din jordemoder og fødeafdeling har erfaring med begge fødestillinger. Under hele fødslen bliver der holdt godt øje med fosterets hjerteaktivitet, og man vil lave ultralydsundersøgelser af barnets lejring forud for fødslen. Mulighederne for smertelindring er de samme som ved fødsel af et barn med hovedet nedad, men af hensyn til sikkerhed for barnet er fødsel i vand ikke muligt.

Spædbørn har relativt store hoveder, og ved en fødsel af et barn med hovedpræsentation vil man typisk opleve, at resten af kroppen kommer hurtigt ud, når først hovedet er født og har banet vej. Mange fødsler i sædestilling foregår også spontant på trods af, at barnets største og mindst eftergivelige del kommer til sidst. En sjælden gang kan der være besvær med at få hovedet født, og her kan læge og jordemoder benytte sig af specifikke håndgreb eller en fødselstang. Det sker som oftest på grund af for langsom fremgang og indimellem grundet påvirket hjertelyd hos barnet. Langt de fleste børn der har haft påvirket hjertelyd har haft det så kortvarigt, at det ikke medfører senfølger. 

Hvad er anderledes fra en fødsel med hovedet nedad

Man vil tit opleve, at der er en del mere personale på fødestuen end ellers. Der skal altid være en fødselslæge med til at tage imod barnet i samarbejde med jordemoderen. Typisk er der en børnelæge til stede i selve fødselsøjeblikket, og tidligt i fødslen kommer en narkoselæge forbi og vurderer den fødende, så man hurtigere kan lave bedøvelse, hvis kejsersnit bliver nødvendigt. Derudover kan der være jordemoderstuderende, læger i speciallægeuddannelse, eller andre der kan bruge fødslen til vigtig læring. Man er altså i (mange) gode hænder, hvis man vælger en vaginal fødsel, selvom det kan virke skræmmende med alle de mennesker.

Tag en god snak med din fødselslæge/jordemoder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt planlagt vaginal fødsel eller planlagt kejsersnit er det rigtige for dig og din evt. partner. 

Kilder

Vejledningen “Underkropspræsentation” af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Forfatter: Læge Cecilie Mølgaard Arildsen

Redigeret af: Læge Cæcilie Thomsen, Læge Rebecka Hansen, Læge Mads Langager

Opdateret af: Læge Jeanett Nielsen 

Redigeret af: Læge Margit Bistrup Fischer

Om forfatteren

Læge siden 2020. Klinisk erfaring inden for almen medicin og kirurgi. Fagligt interesseområde inden for gynækologi, graviditet og fødsler og forsker i fertilitet. Bor med min kæreste i Århus. I min fritid bruger jeg tid på træning og madlavning.